Det dödliga våldet mot kvinnor

                            /moonfae-.jpg

BRÅ, Brottsförebyggande rådet presenterade statistik som visar att det dödliga våldet minskar generellt i alla grupper utom just två grupper. Dessa är dödligt våld med skjutvapen samt dödligt våld mot kvinnor i parrelationer.

Våren 2021 presenterade regeringen ett 40 punktsprogram för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vid årsskiftet utökades det till att gälla 99 punkter- och den 16 juni i år kom ytterligare ett åtgärdspaket för att minska våldet. Under  många år har satsning efter satsning initierats, men ändock fortsätter våldet. Varför lyckas samhället inte inte stoppa våldet?

Man skulle kunna tro att metoo rörelsen har haft positiv inverkan på främst attityden i arbetet kring våldsutsatta kvinnor. Men ingenting har egentligen förändrats överlag.

Fortfarande är statusen att arbeta med barn och kvinnobrott hos polisen betydligt lägre. Och för att kunna arbeta effektivt mot våldet, måste man också förstå komplexiteten i brottet. Främst på grund av familjebanden mellan offer och gärningsman. Väldigt ofta har man också gemensamma barn. Vidare så är ungefär hälften av alla gärningsmän okända av polisen för annan brottslighet.

Under 2021 trädde också ett nytt brott i kraft, barnfridsbrottet, som gäller barn som bevittnar våld mellan närstående och  detta har lett till ett bättre bevisläge, när barnens vittnesmål kan användas. 

Hur ser våldet ut?

När kvinnor dödas är det vanligast att gärningspersonen är en nuvarande eller tidigare partner. Motivet är oftast svartsjuka eller separation. En annan vanlig orsak är psykisk ohälsa hos gärningspersonen. Dödligt våld från andra familjemedlemmar är också vanligt när brottsoffret är kvinna. 

Brottsplatsen är i 80% av fallen någon av de inblandades hem eller det gemensamma hemmet.

När en kvinna dödas av nuvarande eller tidigare partner, är det ofta kulmen på en lång period av våld och hot. Nära hälften av brotten har föregåtts av anmälningar till polisen. 

- Fortfarande finns inga insatser som har kunnat vända den negativa spiralen. För sanningen är att det blir svårare och svårare för kvinnan att lämna en man som slår en kvinna i Sverige idag. Färre och färre kvinnor som behöver skydd får skydd. Effekten blir den att man oftast först beviljas hjälp, om risk för dödligt våld finns. Sett i backspegeln, är inte ens det en garanti. För det är dessvärre en bister sanning, att kvinnor alltför ofta förvägras hjälp och inte minst kontaktförbud. Detta har många gånger lett till dödlgt våld!

Sverige idag och kvinnors rätt att överleva, kommer vi att fortsätta granska under sommaren.

 

20 Jul 2022

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg