B K R O

/flowers___.jpg

 

lkommen till vår värld. 

Till Barn och kvinnorätts organisationen B K R O Kraft Force, som arbetar för att tillvarata kvinnor och barns rättigheter i Sverige och internationellt.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna  och vi arbetar med att skapa en gemensam plattform i arbetet för utsatta kvinnor och barn. Vår vision är fredade barn och kvinno hus. 

Vi vänder oss till Dig, som lever i en våldsrelation av fysisk eller psykisk karaktär. Kvinnan men också barnen från dessa trasiga och destruktiva förhållanden. Vi bistår hjälp till alla kvinnor och barn i utsatta livssituationer.Vår strategi är enkel, miljoner kvinnors röster blir aldrig hörda, låt oss bli er röst!

Vi garanterar ständig tillgänglighet och återkopplingar.

Vi är bundna av tystnadsplikt och samarbetar inte med socialtjänsten.

Du är trygg hos oss!

B K R O Kraft Force började som en reaktion mot samhällets oförmåga att hjälpa kvinnor i sin värsta utsatthet och att lagstiftningen paradoxalt nog blir en fälla för många kvinnor och deras barn. 

Vi började nästan som en motståndsrörelse, där vi gemensamt hade olika erfarenheter med det geensamma,  att vi brann för att ge kvinnor och barn bättre möjligheter och förutsättningar.

Framförallt accepterar vi inte att kvinnor och barn offras i en ofungerande rättsapparat. Kvinnofrågor skall aldrig bli ett särintresse!

 

  

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg