Om oss

 

                               /ros-4.jpg

B K R O Kraft Force är en Barn och kvinnorättsorganisation

som skapats för att tillvarata kvinnor och barns rättigheter.

Vi kommer att arbeta aktivt för att skapa en helt ny plattform i arbetet för kvinnor och barn. Vår vision är kvinno och barnfrids hus som skall vara fredade zoner och där även all hjälp skall utgå och samordnas.

Vi erbjuder tillgänglighet, stödsamtal, stödpersoner och juridisk rådgivning. Men vi verkar även opinionsbildande.

 

 

Vi kommer att arbeta för att synliggöra och blottlägga bristerna i arbetet kring utsatta barn och kvinnor. Sett ur ett nationellt svenskt perspektiv, så borde Sverige vara ett föregångsland i detta arbete. Men vår strävan efter jämställdhet skapar ständigt nya tragedier, främst när det gäller vårdnadsfrågor.

Detta blir en gigantisk och livsfarlig kvinnofälla. Vi har även socialtjänstlagen som ju också är en ramlag, innebär att  tolkningen av denna kan variera stort och SoL som var tänkt att skydda kan istället få motsatt effekt. Det finns så många brister i vårt samhälle och så oerhört mycket som vi måste  arbeta med,  för att förändra barn och kvinnors villkor i Sverige. Det första blir att aktivt skapa debatt kring dessa frågor och  att skapa intresse för dessa frågor.

Vi vill också medverka internationellt i kvinno och barn rättsarbetet. Detta kommer vi att utveckla i ett senare skede. Vi vill främja en utveckling även internationellt, för mönstret går igen världen över. 

Visst har det hänt mycket på hundra år men det grundläggande patriarkala mönstret finns kvar. Det faktum att halva jordens befolkning (kvinnor) ses som mindre värda och inte tillförsäkras samma rättigheter och möjligheter som män är ett nederlag för ett civilisatorisk demokratiskt tänkande, baserat på varje människas lika värde.

Och detta vill vi medverka till att förändra, samhällets syn på kvinnor och barns rättigheter.

Att prioritera detta och inte tillåta detta att bli ett särintresse i vårt land liksom i  andra länder. Det är också viktigt att vidga allmänhetens kunskaper om utsattheten för kvinnor och barn. Inte minst att vara bidragande till drägliga levnadsvillkor och en möjlighet till en nystart och ett bättre liv.

För vi på B K R O, tror och brinner för varje individs rättighet till ett bra och drägligt liv. Vi vill vara alla behövande kvinnor och barns röst. Och vi skall förvalta ert förtroende.

 

                                          

                                            

 

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

/rosa-spegelrosor.jpg

Barn och Kvinnorätts-

Organisationen

Kraft Force

/rosa-spegelrosor.jpg

 

Välkommen

Även att besöka våra

andra hemsidor:

B K R O- huvudavdelningen:

www.bkroforce.se

 

/rosa-spegelrosor.jpg

B K R O Barn

www.bkrobarn.eu

www.bkrobarn.se

/rosa-spegelrosor.jpg

Besök även gärna vår nya

gemensamma hemsida

www.bkrokraftforce.se