Om oss

B K R O Kraft Force är en Barn och kvinnorättsorganisation som skapats för att tillvarata utsatta kvinnor och barns rättigheter.

Vi arbetar aktivt för att skapa en helt ny plattform i arbetet för kvinnor och barn. Vår vision är kvinno och barnfrids hus som skall vara fredade zoner och där även all hjälp skall utgå och samordnas.

Vi erbjuder tillgänglighet, stödsamtal, stödpersoner och juridisk rådgivning. Men vi verkar även opinionsbildande. 

Vår ambition är att arbeta för att synliggöra och blottlägga bristerna i arbetet kring utsatta barn och kvinnor. Sett ur ett nationellt svenskt perspektiv, så borde Sverige vara ett föregångsland i detta arbete. Men vår strävan efter jämställdhet skapar ständigt nya tragedier, främst när det gäller vårdnadsfrågor men även det faktumet att vi har ett rättsväsende som tyvärr allt för ofta försätter kvinnor i livsfara.

Detta blir en gigantisk och livsfarlig kvinnofälla. Vi har även socialtjänstlagen som ju också är en ramlag,  och som innebär att  tolkningen av denna kan variera stort och SoL som var tänkt att skydda,  kan istället få motsatt effekt. Det finns så många brister i vårt samhälle och så oerhört mycket som vi måste  arbeta med,  för att förändra barn och kvinnors villkor i Sverige. Det första blir att aktivt skapa debatt kring dessa frågor och  att skapa intresse för dessa frågor.

Vi vill också medverka internationellt i kvinno och barn rättsarbetet. Detta kommer vi att utveckla i ett senare skede. Vi vill främja en utveckling även internationellt, för mönstret går igen världen över. 

Fortfarande anses halva jordens befolkning som är kvinnor, mindre värda och tillförsäkras inte samma rättigheter och möjligheter som män. Och detta är utan överdift, ett nederlag för ett civilisatoriskt demokratiskt tänkande som är baserat på varje människas lika värde. Detta är sedan länge vår hjärtefråga,  att förändra  samhällets syn på kvinnor och barns rättigheter.

För vi på B K R O Kraft Force, tror och brinner för varje individs rättighet till ett bra och drägligt liv. Vi vill vara alla behövande kvinnor och barns röst. Och vi skall förvalta ert förtroende. 

B K R O Kraft Force

 

                                          

                                            

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg