Blogg

                                           /untitled.jpg

 

Välkommen till vår blogg, som handlar om våra tankar samt reflektioner av vårt samhälle och inte minst publicerade artiklar.

RSS

Lågkonjunkturen skördar många offer

25 Jan 2023

/5e09cf6d-24c7-4458-b477-7cd4fae397d8.jpg

Allt sedan pandemins början 2020, har livet blivit svårare i Sverige och övriga omvärlden. Väldigt snabbt stod det klart för många, att landets och länders ekonomier blev viktigare än människoliv. I Sverige infördes visserligen pandemilagar, men man stängde aldrig ner samhället, mest i rädsla för de ekonomiska konsekvenserna för landet.

Hur rätt eller fel Sveriges hantering av pandemin var, kommer det att tvistas om årtionden fram. För onekligen har Sverige drabbats hårt av pandemin, både i antalet döda och smittade, men också i de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Arbetslösheten har ökat, konkurserna har ökat. Men även den fysiska och psykiska hälsan har påverkat befolkningen. 

Lågkonjunkturen, som absolut inte är en följd av Ukraina kriget, utan snarare en reaktion på pandemin, påverkat i stort sett landets alla invånare. Matpriserna har ökat med många procent, vilket gör att hushållsekonomin blir oerhört ansträngd.  Därtill de kraftigt höjda elpriserna , som i sin tur är ett resultat av kriget mellan Ukraina och Ryssland. Detta gör att människor blir ännu mera sårbara i sin vardag.  Människor som redan lever under ansträngda förhållanden får det ännu svårare. 

Förenklat kan man påstå att efterdyningarna av pandemin är lågkonjunkturen, som kommer att skörda många nya offer i sin väg! 

Våldsspiralen kommer tyvärr att öka med den ekonomiska desperationen. Nya och svårare levnadsvillkor, skapar ansträngda relationer och ansträngda familjer. Men fysisk och psykiskt våld kan aldrig ursäktas, inte ens i ekonomiskt bistra tider.

//Ally

B K R O  Kraft Force

 

Barnens vilja i umgänget måste respekteras

15 Jan 2023

Vi har skrivit tidigare om huruvida det är rätt av familjerätten att döma barn till umgänge med pappor som har en historik av våld och övergrepp mot barnen och deras mammor. Vi har läge kritiserat det svenska rättssamhället hållning när principen umgänge till varje pris, nästan alltid råder. Frågan som då blir relevant är, vilka signaler ger detta barnen men också mödrarna? Barn växer upp med ilska, vanmakt och väldigt lite tro på det svenska samhället.

I veckan mördades en liten pojke i Luleå, då pojken tvingades till umgänge med fadern, trots att domstolen konstaterat bristande omsorgsförmåga. Varje dag tvingas ett okänt antal barn till umgänge med vuxna som de är rädda för och med rätta. 

Exemplen från verkligheten är många och skräckinjagande. Barn tvingas gång på gång till umgänge, oavsett vad som ligger till grunden till att barnet inte vill träffa sin pappa. Mamman har i vissa fall kunnat dödats av pappan, ändock dömer domstolen till umgänge, barn och mammor kan ha haft svåra och våldsamma levnadsförhållanden med mannen och pappan, ändå tilldöms pappan umgänge med sina barn. 

Detta är ingenting annat än ett livsfarligt systemfel i det svenska samhället!

Våldet får dessutom långsiktiga konsekvenser. Unizon redovisar att 9 av 10 unga vuxna som tvingats till umgänge som barn, lider av långvariga psykiska men. Barn vittnar att domstolarna aldrig lyssnade på dem, ofta fick de aldrig ens sin röst hörd. 

I Sverige är det domstolar som som beslutar om tvångsumgänge mot barns och mammors uttryckliga vilja. Domstolar som ironiskt nog inte ofta träffar ens det enskilda barnet. Principen umgänge till varje pris råder, där jämställdheten skall råda oavsett bakgrund. Detta gigantiska systemfel, har förstört många barn och kvinnors liv!

I en perfekt värld, mår självklart barnen bäst av att ha umgänge med bägge föräldrarna. Men denna princip kan inte gälla för barn som utsätts för våld och övergrepp, eller tvingas uppleva våld och övergrepp mot sin mamma.

Vi ställer oss bakom följande punkter:

# En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närståendetill barnet skall automatiskt förlora vårdnaden om barnet.

# Umgänge skall aldrig ske då en förälder är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet.

# Umgänge skall aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället.

# Domstolar skall ha meddelandeplikt och själva behöva tala om för barnet att de dömer till tvångsumgänge och motivera varför.

- Det är hög tid att stoppa tvångsumgänge nu. Det handlar om kvinnor och barns liv.

// B K R O Kraft Force 

Papperslösa kvinnor är osynliga kvinnor

9 Jan 2023

 

Människor gömmer sig av olika anledningar i Sverige. Det kan bero på att ansökan om asyl eller uppehållstillstånd avslagits och att det är omöjligt att återvända till det gamla hemlandet. Det kan också vara så att den gömda kvinnan aldrig ansökt om uppehållstillstånd överhuvud taget. Det är oklart hur många människor som i dag befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd. Klart är att papperslösa människor far illa och riskerar att utnyttjas på olika sätt. De har dessutom få möjligheter att söka stöd och hjälp från myndigheter och sjukvård eftersom de hela tiden riskerar att bli utvisade ur landet.

Klart är också att kvinnor som lever gömda utan papper ofta blir utsatta för våld och sexuella övergrepp av män. Denna grupp av kvinnor har ofta ingen möjlighet att söka hjälp från vare sig kvinnojourer eller myndigheter. Att polisanmäla ett övergrepp är helt omöjligt på grund av hotet om utvisning. Att de lever gömda och helt saknar rättigheter gör att dessa kvinnor befinner sig i en extra utsatt situation som dessvärre utnyttjas av män i närheten. Det kan vara en arbetsgivare som erbjuder svartjobb mot påtvingade sexuella tjänster eller en man som hon har en relation med som misshandlar henne.

De ideella kvinnojourerna tar inte heller alltid emot kvinnor som saknar uppehållstillstånd. En anledning kan vara att kvinnojourerna inte får ersättning av kommunen för papperslösa kvinnor. Ofta krävs att kvinnan kontaktar socialtjänsten som betalar för kvinnans placering på kvinnojourens skyddade boende. Papperslösa kvinnor avstår hellre från att söka hjälp hos myndigheterna än att riskera att bli utvisade ur landet. I dag är den här gruppen kvinnor osynliga i samhället. Eftersom de helt saknar rättigheter är det i princip riskfritt för en förövare att misshandla och våldta en papperslös kvinna. Detta måste få ett slut.

// Zelda

 

Ett Gott Nytt År 2023

31 Dec 2022

Vi önskar alla klienter och läsare  ett Gott Nytt  År 2023. Vi vill också rikta ett stort tack för allt engagemang och stöd under 2022. Må detta år bli ett fredligare år!

 

// B K R O Kraft Force

Jul och nyårshelgerna skapar många tragedier

31 Dec 2022

Vi har skrivit om detta många gånger, och det handlar om tidpunkterna som kvinnor och barn är mest sårbara, med största risken att utsättas för våld.  Det handlar om jul och nyårshelgerna, påskhelgen, midsommaren, semestern och andra religioners olika högtidsstunder. Det är under dessa familjesammankomster som kvinnorna och deras barn, löper största risken att utsättas för våld, ibland med dödlig utgång.

Dessa helger är för många långt ifrån den uppmålade idylliska bilden av familjegemenskap som genomsyras av kärlek och respekt för varandra. För många är helgerna ångest, vanmakt och fysiska och psykiska kränkningar av andra familjemedlemmar. Inga kvinnor och barn förtjänar någonsin våld, hat och kränkningar. 

Vi är mycket medvetna om att ni finns därute och vi finns tillgängliga dygnet runt. Vid våld, tveka aldrig att söka hjälp. Fysiskt och psykiskt våld är förbjudet!

// B K R O Kraft Force, Barn och Kvinnorätts Organisationen

Det som händer i Iran angår oss alla

6 Oct 2022

/0550dcb8-02ca-42c5-b16c-19dc84702df5.jpg

Vi har de senaste veckorna kunnat följa utvecklingen i Iran, efter att en ung kvinna på 22 år, blivit brutalt mördad av den iranska moralpolisen. Hennes namn är Jina Amini, en kurdisk-iransk kvinna, vars liv offrades för att hon bar sin slöja felaktigt, så att hennes hår kom att synas.

Detta blev startskottet för kvinnorna i Iran, att ge sig ut på gatorna och protestera mot ett religöst förtryck som varat alltför länge. Protesterna är nu inne på sin tredje vecka, och minst 52 personer, varav fem kvinnor och fem barn dött i protesterna. Minst 1500 personer har också gripits. 

Kvinnorna protesterar mot förtrycket av deras kön, tvånget att bära slöjor, samt alltför oftast det obligatoriska tvånget att  underordnas i männes värld, där prästerskapet och sharia styr landet. Protesterna sprids som en löpeld över hela världen, där kvinnor i protest klipper av sig sina hår och slänger sina slöjor, som stöd till kvinnorna i Iran. 

För mig som varit i Iran , så kommer många tankar upp och det berör mig mycket. Iran är ett vackert och varmt land och  sällan har jag träffat ett varmare folk och under senare år, har jag upplevt att hoppet har kommit tillbaks hos de yngre generationerna. Jag har anat en längtan efter frihet hos kvinnorna och ingenting har kunat ta hoppet eller drömmen ifrån dem. Så det är definitivt inte en slump att kvinnornas uppror börjat. Jina Amina blev startskottet för denna revolution.

Men så många människor har innan dess fått offra sina liv för denna dröm- Så låt oss heller inte glömma dem; Aborrahman Farrokhzad, Sadegh Sharafkandi, Homayoun Ardalan, Parvaneh Forohar, Dariush Forohar, Mohammad Mokhtari, Neda Agha Soltan och många fler...

Detta är mig veterligen den första feministiska revolutionen i världen, och det är oerhört viktigt att Sverige och omvärlden stödjer deras kamp mot den islamistiska förtryckarregimen i Iran. Det är dags att stå upp för alla kvinnors och flickors rätt att själva bestämma över vad de vill eller inte vill bära, och mest av allt stå upp för alla människors lika värde. 

Det är hög tid att solidarisera med kvinnorna i Iran och deras feministiska revolution. Dom kan och dom vågar, vi kan och vi vågar sluta upp bakom dem.

// B K R O Kraft Force 2022-10-06

  Annah Ally 

En analys av valresultatet

12 Sep 2022

                            /af14f636-6866-45b9-aae5-aa7199b80d0d.jpg

Dagen efter valnatten har kommit, ljuset lyser klart och även valresultatet. Det blir med all sannolikhet ett regimskifte. Det ser ut som en ny regeringskonstillation, på svagaste möjliga grund kommer att ta form. En minoritetsregering ledd av Moderaterna, Liberalerna och KD. Där det är SD som faktiskt är garanten för att ens detta regerings underlag skall kunna formas. 

I den politiska debatten är det viktigt att alltid ha respekt för sina motståndare, för inom politiken så har sanningen, eller definitionen av sanningen två sidor. Detta beror nturligtvis på den politiska åskådningen som man har. Och under detta val så glömdes verkligen ideologin bort, det kom att handla om sakfrågor och indirekt även om rädsla.

Därför var alla politiska partier förlorare i år, utom SD. Även socialdemokraterna gick fram, trots en urusel pandemipolitik, och en misslyckad och stundtals förlamande politik gällande integrationen liksom inte minst rättsfrågorna. Man har inte lyckats bryta framförallt gängkriminaliteten. Men jag tror också att socialdemokraterna har kunnat hämta upp sig till viss del med bytet av partiledare. Det är min uppfattning att Magdalena Andersson är just vad socialdemokraterna behöver, hon blir en samlande och enande kraft och hon blir på många vis en landsmoder och känns inte minst statsmannamässig och är väldigt lätt att gilla. Hon har blivit allt det som socialdemokraterna verkligen behöver och jag är övertygad om att Magdalena Andersson är socialdemokartins andra chans... Det är bara beklagligt att inte Stefan Löfven avgick tidigare, för då hade socialdemokraterna haft en mycket större chans.

Moderaterna kom heller inte att göra det valet som man önskade, man blev inte ens det största partiet utan SD, därmed sagt kommer också en minoritetsregering att överleva enbart på stödet från SD. Frågan är, om verkligen SD kommer att nöja sig med att vara ett stödparti? KD gjorde heller inget bra val, och i SVTs valstudio menade Bush att dom valt att stå tillbaks till följd av Kristerssons regeringsalternativ. Detta var ytterst märkligt, då ett starkt regeringsunderlag hade mått bra av ett starkt valresultat även av KD. Moderaterna vann mycket på rättsfrågorna och folkets vanmakt gällande gängkriminaliteten. Men även det faktumet att Moderaterna alltid mer eller mindre varit hela det konservativa blocket. Även som politisk motståndare, har jag stor respekt för de konservativa värderingarna som Moderaterna alltid repressenterat...

Men nu har den politiska maktkartan ritats om efter valresultatet. Jag tror fullt och fast på att Sverige demokraterna vann mest av allt på det sk "påskupproret". Där det blev mycket tydligt hur segregerat det svenska samhället verkligen är. Där motsättningar kom upp till ytan och blev väldigt tydliga. Genom rädsla och genom missnöje, kunde Åkesson växa. I partiledarutfrågningen som SVT gjorde, så tillstod Åkesson att om Sverige hade haft en fungerande integrationspolitik, så hade aldrig SD funnits. Detta i sig är ett misslyckande för alla politiska partier. Sedan tror jag också att de sociala medierna och de yngre generationerna också var en stor makt och plattform i valet, som framförallt kom att gynna SD. 

Vidare så går det inte att komma ifrån att flertalet partier ändrat den politiska kursen i deras migrationspolitik, till följd av SD. Dessa partier är Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. 

När det gäller Centerns valresultat, så gjorde även de ett sämre val. Jag tror att Lööf tappat vissa väljare till Magdalena och socialdemokraterna. Men framförallt tror jag också att det  handlar om en ideologisk motsättning. Det "gamla" gardet av kärnväljare kan och vill supporta ett konservativt block, medan den moderna väljaren kan välja Lööf för att hon är en ideologisk motståndare till Åkesson. Skulle Lööf avgå under den här mandatperioden, skulle motsättningarna bli uppenbara. Jag tror att en orientering till det konservativa blocket, skulle innebära att centerpartiet kommer att minska. Men just nu är centerpartiet och Lööf en viktig garant för för vår demokrati.

Miljöpartiet tror jag överlevde och växte, mest av allt av taktiska röster. Jag hade önskat att det var på grund av att miljöfrågorna är så viktiga, men sorgligt nog har de fått en underordnad betydelse. Därför är det väldigt viktigt att man skapar en stark profilering på sina frågor. Och att man blir starkare i opposition. 

Även Liberalerna, tog sig in i riksdagen igen, trots att de så sent som i våras varit uträknade. Man gjorde en stark upphämtning, även om många röster som hos miljöpartiet var taktikröster, eftersom bägge sidorna också är beroende av att dom finns kvar i riksdagen. Sedan har också den tillförordnade partiledaren gjort ett bra jobb, och han har visat sig mycket folklig!

Vänsterpartiet minskade också från tidigare valresultat, men även dom kan växa sig starkare i opposition. Men i mina ögon så är dom SDs första motståndare. Även där har partiledaren visat sig mycket stark och har profilerat många viktiga kärnfrågor. 

Min uppfattning är att oppositionen har allt att vinna på att SD har vuxit sig starka, ett starkt ytterhetsparti, ger allt som oftast en stark och enad motståndare. Men just nu, i det krassa dagsljuset, dagen efter valnatten, så är vi alla förlorare tyvärr. Utom just SD. 

En utopi vore, om vi fick till en stark samlingsregering, eftersom vi går mot oerhört oroliga tider. Lågkonjunktur, krig i vårt närområde och inte minst en ökande inflation och arbetslöshet. Skenande mat och elpriser.  Kanske står vi inför den värsta tiden efter krigstiden. För vi behöver enighet och samling kring Sveriges bästa. Men detta kommer dessvärre icke att ske.

Vi behöver ett land i mångfald och vi behöver ett land där alla inkluderas och där alla människor ges samma förutsättningar, oavsett bakgrund. Vi behöver också ett samhälle som värnar om de mest utsatta. 

2022-09-12

Zelda Boudine Strömbäck

 

En politisk analys inför det kommande valet

7 Sep 2022

Ikväll satt jag och tittade på statsminister kandidaternas duell, Magdalena Andersson för Socialdemokraterna och Kristersson för Moderaterna. Jag hade egentligen inte så stora förhoppningar, när jag bänkade mig framför tvn. Men jag började känna hopp.

För någonting hände under sändningen, som fick mig att se Magdalena Andersson som oväntat stark mot Kristersson. Och onekligen är Ulf Kristersson en god retoriker, som kan tala omkull de flesta.

Det är utan överdrift en svår tid som Sverige står inför, bakom oss har vi en pandemi, som kanske för lättvindligt avskrivits. I spåren av denna kommer enorma konsekvenser, en analkande lågkonjunktur, inflation, massarbetslöshet, en sjukvård som inte levererar. Vi har också stigande och orimliga elpriser liksom enorma matpriser.  Sedan har vi efterdyningarna av påskupproren och inte minst gängkriminaliteten och definitivt skjutningarna som skapar skräck.

Så det är inte oväntat att oppositionen går framåt, moderaterna, KD och inte minst sagt SD. Dessa partier ökar ju mer rädsla och vanmakt som byggs upp. Samhället står inför stora problem, som helst en bred samlingsregering skulle kunna erbjuda. Men detta är tyvärr inte möjligt i Sverige, då man inte kan tänka i större sammanhang. Det skulle behövas en stark regering, som inte vårt land kommer att få, vare sig det gäller den röda eller blåa sidan. För sanningen är att alla kommer att vara förlorare på valnatten, oavsett vinnaren. För regeringen kommer att få slåss för sin överlevnad och möjliga parter att liera sig med, för att på så vis säkra att deras förslag godtas.

Hur har vi kommit hit? Det viktigaste svaret ligger nog i förra valets resultat, och där liberalerna och centerpartiet övergav alliansen politik till följd av SD. Efter  många strider inom liberalerna,avgick partiledaren och ersattes av en ny falang som ville samarbeta med KD och M och indirekt SD. Däremot har Annie Lööf och Centerpartiet stått kvar och stöttat den socialdemokratska regeringen, anledningen är att man motsätter sig allt samarbete med SD.  Man har varit tydlig att man aldrig kommer att inleda ett samarbete med SD i framtiden.

Men vad händer om partiet inte får ett bra valresultat, kommer partiledaren att avgå? Kommer även detta parti att ta en ideologisk vändning till sitt ursprung, och inte minst till alliansen. Helt klart är att Lööf fått nya väljare till partiet, både från städerna men också inte minst, en betydande grupp invandrare. Som i sin tur tänker att centerpartiet är ett parti som är SDs motsats... Ändock väljer man att lägga ned sina röster vid budgetomröstningen i våras. Detta innebar att det var M, KD och SDs budget som därmed kunde röstas igenom. Där en del av budgeten handlade om finansieringen att få invandrare att återvända till sina hemländer med ganska stort startkapital från svenska staten...

Oppositionen får många röster på grund av många människors rädsla , för gängkriminaliteten och det besinngslösa  skjutningarna och dödandet. Man vill skärpa straffen , och med all rätt i och för sig. Men man skiljer också på brott och brott. Kvinnovåldet har inte samma prioritet.

För mig är ett gott samhälle, ett samhälle som värnar om de svagaste och mest utsatta. För mig handlar valet aldrig om sakfrågor, utan det handlar om min samhällsuppfattning och ideologi. Jag kommer aldrig att behöva en valkompass från tv eller medier. Jag vill bara ha ett samhälle, som inkluderar alla.

// Zelda, B K R O Kraft Force

 

Det dödliga våldet mot kvinnor

20 Jul 2022

                            /moonfae-.jpg

BRÅ, Brottsförebyggande rådet presenterade statistik som visar att det dödliga våldet minskar generellt i alla grupper utom just två grupper. Dessa är dödligt våld med skjutvapen samt dödligt våld mot kvinnor i parrelationer.

Våren 2021 presenterade regeringen ett 40 punktsprogram för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vid årsskiftet utökades det till att gälla 99 punkter- och den 16 juni i år kom ytterligare ett åtgärdspaket för att minska våldet. Under  många år har satsning efter satsning initierats, men ändock fortsätter våldet. Varför lyckas samhället inte inte stoppa våldet?

Man skulle kunna tro att metoo rörelsen har haft positiv inverkan på främst attityden i arbetet kring våldsutsatta kvinnor. Men ingenting har egentligen förändrats överlag.

Fortfarande är statusen att arbeta med barn och kvinnobrott hos polisen betydligt lägre. Och för att kunna arbeta effektivt mot våldet, måste man också förstå komplexiteten i brottet. Främst på grund av familjebanden mellan offer och gärningsman. Väldigt ofta har man också gemensamma barn. Vidare så är ungefär hälften av alla gärningsmän okända av polisen för annan brottslighet.

Under 2021 trädde också ett nytt brott i kraft, barnfridsbrottet, som gäller barn som bevittnar våld mellan närstående och  detta har lett till ett bättre bevisläge, när barnens vittnesmål kan användas. 

Hur ser våldet ut?

När kvinnor dödas är det vanligast att gärningspersonen är en nuvarande eller tidigare partner. Motivet är oftast svartsjuka eller separation. En annan vanlig orsak är psykisk ohälsa hos gärningspersonen. Dödligt våld från andra familjemedlemmar är också vanligt när brottsoffret är kvinna. 

Brottsplatsen är i 80% av fallen någon av de inblandades hem eller det gemensamma hemmet.

När en kvinna dödas av nuvarande eller tidigare partner, är det ofta kulmen på en lång period av våld och hot. Nära hälften av brotten har föregåtts av anmälningar till polisen. 

- Fortfarande finns inga insatser som har kunnat vända den negativa spiralen. För sanningen är att det blir svårare och svårare för kvinnan att lämna en man som slår en kvinna i Sverige idag. Färre och färre kvinnor som behöver skydd får skydd. Effekten blir den att man oftast först beviljas hjälp, om risk för dödligt våld finns. Sett i backspegeln, är inte ens det en garanti. För det är dessvärre en bister sanning, att kvinnor alltför ofta förvägras hjälp och inte minst kontaktförbud. Detta har många gånger lett till dödlgt våld!

Sverige idag och kvinnors rätt att överleva, kommer vi att fortsätta granska under sommaren.

 

Glad Midsommar!

24 Jun 2022

                              /swedish-midsummer-cake-with-berries-and-cream-lavender-and-lovage.jpg

 

Vi på B K R O Kraft Force, vill passa på att önska alla er en Glad Midsommar

och en riktigt skön sommar.

Respekt

21 Jun 2022

                         /79a7ac60-4bff-4f81-bcac-87706a9c8aa3.jpg           

Respekt är tveklöst det största uttrycket för kärlek. Bakom varje kärlek bör det finnas en ännu större respekt. Där våld också är avsaknaden av respekt. Länder för krig för vinnings skull, utan någon som helst tanke på alla oskyldiga människoliv som skördas. Vi ser detta tydligt och klart i Ukraina just nu. Detta är ett enormt nederlag i en civilisatorisk värld...

Vi behöver inte gå långt för att finna våldet i nära relationer. I det fysiska och psykiska våldets natur, finns heller ingen respekt. Utan respekt, existerar heller inte kärleken, såsom vi känner den. Kärleken och respekten utgör grunden för hela mänskligheten och är de största urkrafterna.

Paulus skrev, "Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. 

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och uppblåst. Den är inte utmanande och inte självisk, den brusar heller inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten , men gläds åt sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. "

Alla religioner talar om  respekten till sin nästa och ger oss moraliska kompasser om hur vi skall navigera på livets väg. Och vi människor är präglade av vårt kulturella arv, där oftast religionen utgör grunden. 

Ändock har mänskligheten genom årtusenden varit så vilsna, där krig förts och bestialiska övergrepp mot länder, folkgrupper och enskilda individer begåtts genom historien.

Tänk om respekten och kärleken  hade varit  allmänt rådande över världen? Tänk så annorlunda världen hade sett ut. Sett ur ett feministiskt perspektiv, hade vi definitivt haft både en jämlik och jämställd värld. Vi hade haft en fredlig värld utan krig och förtryck och människorna hade älskat och respekterat sin medmänniska. Detta är visserligen en utopi, men behöver den vara det?

 

// Zelda

2022-06-21

Konsten i att vara kvinna

8 May 2022

                            /a-perfect-distraction-70_-promise.jpg

Ibland är det en konst att vara en kvinna i männens värld, ibland krävs ingenting och allt är såsom det alltid borde vara. På lika villkor. Men ibland blir vi kvinnor på alla sätt och vis, ett särintresse i männens värld. 

Sverige hamnar i toppen, när det gäller rankingen av jämställdheten i de europeiska medlemsländerna. Men Sverige är fortfarande inte ett jämställt land. Män har till exempel betydligt högre inkomst än kvinnor trots att kvinnor statiskt sett har högre betyg och utbildning och män har även som grupp större makt och inflytande på arbetsplatser och i samhället. När kvinnor inte får samma mänskliga rättigheter som män, är det diskriminering av kvinnor. Diskriminering av kvinnor är också när de inte har samma friheter som män när det gäller politik, ekonomi, kultur och att vara aktiva i samhället.

Fortfarande är hemmet för de flesta kvinnans ansvar liksom oftast barnen. Fortfarande är lönesättningen till männens fördel. Kvinnor får hela 24 % lägre lön. Ännu är majoriteten i riksdagen män. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Ännu misshandlas kvinnor och fortfarande våldtas kvinnor. Och detta får vi aldrig glömma. Kvnnomisshandel är ett brott och innebär våld som utförs av en man mot en kvinna, som antingen lever eller har levt tillsammans i en intim relation (Widding Hedin, 1997). Nästan allt våld mot kvinnor sker i hemmet.

Kvinnomisshandel handlar också om normer och värderingar i en grupp och kultur i ett samhälle. Där har vi könsroller och med detta förväntade föreställningar om manlighet och kvinnlighet. Och i denna tradition , har kvinnan blivit det svagare könet. Denna föreställning har varit härskande i många kulturer över världen.

Vi kan ta ett bildligt exempel från Oscars galan 2022, när Will Smith gick fram till Chris Rock och gav honom en örfil, för att han skämtat om hans fru. Först och främst behöver aldrig en kvinnas heder försvaras av en man. Det i sig är ett primitivt tänkande. Men det värsta var mest publikens reaktion men också de ansvariga för Oscars galan, som genom sin tystnad och även vissa som visade sympatier öppet för Will Smith. Den gyllene regeln, i alla olika sammanhang är att våld alltid är oacceptabelt. Varför regerade inte publiken eller arrangören? Hur kunde tillställningen få fortsätta med Will Smith närvarande?

Samma liknelse kan vi dra både vid kvinnomisshandel men också mobbning. Det är alltför vanligt att allmänheten väljer att blunda för både kvinnomisshandel, misshandel allmänt liksom mobbning. Tystnadskulturen är utbredd, i synnerhet i Sverige. Jag själv har kommit i kontakt med offer som har kunnat misshandlats ute och ingen har ingripit. Ute på arbetsplatser och i skolor, så mobbas barn och vuxna dagligen, och där den stora massan faktiskt väljer att vända bort ansiktet. Detta är inte bara feghet, utan det är också ett tyst medgivande. 

/ B K R O Kraft Force

- Sist vill vi tillkännage att vi har fått en ny medarbetare, Maya B S. Som trots sin unga ålder har en enorm erfarenhet av dessa frågor som vi arbetar med här. Hon är mest av allt en överlevare och hon brinner för att göra skillnad.

Välkommen Maya, vi är enormt stolta över att ha dig hos oss.

B K R O Kraft Force, genom Ally Penzi

Den internationella kvinnodagen 2022

8 Mar 2022

                        /sign-up-_-linkedin.jpg

Idag är det den internationella kvinnodagen, en dag som betyder mycket för många av oss. Det är en dag att reflektera över kvinnans historia och hennes roll i samhället. Och varje år kommer jag till samma slutsats, vi har ännu inte i Sverige eller globalt kommit så långt att vi kan vara nöjda. 

Vi står i slutet av en svår pandemi, som har orsakat svåra skador på vårt samhälle, ekonomisk osäkerhet och instabilitet, ökad arbetslöshet och utsatthet och i detta hamnar ofta kvinnorna i underläge och som genererar i många svåra livsöden och tragedier. 

Vi lever också i en allt osäkrare tid säkerhetspolitiskt, när ett brutalt krig utspelar sig bara några timmars resa från Sverige. Vår värld ter sig allt omänskligare, och i denna värld skall vi inte bara överleva utan också bli starkare.

Fortfarande världen över, har männen fler möjligheter än kvinnorna, och detta gäller i princip i alla deras olika livsval. Fortfarande i Sverige och i världen över, så brottas kvinnor med samma uråldriga problematik, nämligen att vara det svagaste könet!

Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter, nämligen rätten till hälsa,personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändock tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Detta kan vi aldrig acceptera!

Våldet mot kvinnor förekommer över hela världen, i och utanför hemmet, i krig och i fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskrimineringen av kvinnan inskriven i lagen.

Våldet är rått och hänsynslöst och vet definitivt inte av samhällsklasser, ålder, etnicitet, kulturell eller religös tillhörighet. Utgången är oftast densamma, att förövarna oftast går fria. Våldet härskar fortfarande, och ännu idag har vi inte tillräckliga handlingsplaner för att få stopp på våldsspiralen. Vår lagstiftning är också undermålig när det gäller våldsutsatta kvinnor och skyddet är fortfarande inte tillräckligt starkt. 

Därför är denna dag oerhört viktig, för det får alla kvinnor i Sverige och i världen att förstå, att vi är en kraft tillsammans. För denna dag visar vår strävan att göra oss jämlika . Tillsammans kan vi utföra stordåd och tillsammans är vi en kraft och tillsammans skapar vi en ljusare, tryggare och rättvisare värld. För en bättre morgondag!

 

Ally Penzi

 

Vi får aldrig glömma

28 Jan 2022

                               /simple-beauty.jpg

 

Till minne av förintelsen, så ärar vi offren och överlevarna i en av de mörkaste perioderna i vår historia. Men det är inte tillräckligt att inte glömma. Mänskligheten måste vinna över det onda och vi måste varje dag lära oss att bekämpa hat i alla former.

Vi kommer aldrig någonsin att glömma.

B K R O Kraft Force

 

Tillbakablick på 2021 och förhoppningar inför 2022

31 Dec 2021

                                   /2022-new-years-prosperity_love_success-candle.jpg

Detta är årets sista dag, som är både vemod men också förväntningar och förhoppningar på det nya året.  Först och främst kan konstateras att 2021 också går till historien som pandemins år. Det började lovande med mass vaccinationer världen över, men covid-19 har förmågan att mutera mer än något annat virus. Under sommaren och hösten såg det hoppfullt ut, då dödstalen minskade drastiskt, och för många människor blev det också en återgång till vardagen. Men under november och december började uppgången på smittade men också antalet döda... Pandemin kommer med all sannolikhet att fortsätta även under nästkommande år. Men ju mer kunskap som vi förvärvar beträffande viruset, ju större är sannolikheten att vi så småningom kommer att kunna att plana ut pandemin.

Men pandemin har påverkat många människor illa och livet har blivit allt osäkrare, i synnerhet för redan utsatta grupper. Den ekonomiska osäkerheten har gjort att många människor förlorat sina jobb, och med detta infinner sig en större osäkerhet i många familjer. Och osäkerhet och frustration kan ofta tyvärr leda till vanmakt, som i sin tur kan generera i våld och större osäkerhet.  Med andra ord, är det en grogrund för många mänskliga tragedier...

Under våren kom också samhällsdebatten för en stund att handla om just kvinnovåldet, där vi deltog flitigt i medierna. För det är verkligen hög tid att vi kräver våra rättigheter och att vi på många plan får till lagförändringar som gynnar brottsoffren , nämligen de utsatta kvinnorna och barnen. Vi hoppas naturligtvis på att en ökad medvetenhet också skapar långsiktigt ett rättssäkrare samhälle för alla utsatta människor i vårt land. 

Även våldet och gängkriminaliteten har kanske mer än något annat, dominerat vår samhällsdebatt. I denna debatt har vi också deltagit.  Hur är det möjligt att vårt land inte lyckas klara upp dessa avskyvärda brott? Hur är et möjligt att Sverige toppar listan över gängkriminalitet i Europa? Oftast är gärningsmännnen yngre killar, så kallade "springpojkar" som inte räds någonting och inte drar sig för att begå morden mitt på ljusa dagen och när många människor är ute. Frågan är också hur har detta kunnat hända? Vi har definitivt misslyckats med vår integrationspolitik, segregationen är allmänt utbredd från norr till söder. Kanske borde vi blivit allvarligt varnade när det gällde den stora tillströmmningen till IS, men inget politiskt parti agerade tillräckligt kraftigt för att bryta den negativa spiralen. För i sanningens namn, förjänar alla människor en chans, och denna chans har inte givits alla som kommit till vårt land. I segregerade områden ges inte samma livskvalitet som i övriga landet. Rätten till bra utbildning, rätten till bra vård och omsorg och rätten till en fritid, den finns inte för alla. Och att ständigt slå i underläge, väcker vanmakt men triggar också hatet. 

Nästa år har vi val, och det är ännu mer viktigt nu att ta möjligheten att delta i den demokratiska processen som valet är. Det är vår chans att påverka och det är vår chans att medverka till förändring. 

Nästa år borde komma med mera hopp om att vi kommer närmare ett slut av pandemin. För vi behöver verkligen hopp i en mörk tid som denna.

B K R O Kraft Force

← Äldre inlägg

<a href="http://www.blogglista.se/"><img src="http://www.blogglista.se/button.php?u=bkro" alt="blogglista.se" border="0"></a>

 

 

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

Barn och Kvinnorätts-

Organisationen

Kraft Force

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

 

Välkommen

Även att besöka våra

andra hemsidor:

B K R O- huvudavdelningen:

www.bkroforce.se

 

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

B K R O Barn

www.bkrobarn.eu

www.bkrobarn.se

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

 

 

Facebook