Blogg

                                           /untitled.jpg

 

Välkommen till vår blogg, som handlar om våra tankar samt reflektioner av vårt samhälle och inte minst publicerade artiklar.

RSS

Glad Midsommar!

24 jun 2022

                              /swedish-midsummer-cake-with-berries-and-cream-lavender-and-lovage.jpg

 

Vi på B K R O Kraft Force, vill passa på att önska alla er en Glad Midsommar

och en riktigt skön sommar.

Respekt

21 jun 2022

                         /79a7ac60-4bff-4f81-bcac-87706a9c8aa3.jpg           

Respekt är tveklöst det största uttrycket för kärlek. Bakom varje kärlek bör det finnas en ännu större respekt. Där våld också är avsaknaden av respekt. Länder för krig för vinnings skull, utan någon som helst tanke på alla oskyldiga människoliv som skördas. Vi ser detta tydligt och klart i Ukraina just nu. Detta är ett enormt nederlag i en civilisatorisk värld...

Vi behöver inte gå långt för att finna våldet i nära relationer. I det fysiska och psykiska våldets natur, finns heller ingen respekt. Utan respekt, existerar heller inte kärleken, såsom vi känner den. Kärleken och respekten utgör grunden för hela mänskligheten och är de största urkrafterna.

Paulus skrev, "Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. 

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och uppblåst. Den är inte utmanande och inte självisk, den brusar heller inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten , men gläds åt sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. "

Alla religioner talar om  respekten till sin nästa och ger oss moraliska kompasser om hur vi skall navigera på livets väg. Och vi människor är präglade av vårt kulturella arv, där oftast religionen utgör grunden. 

Ändock har mänskligheten genom årtusenden varit så vilsna, där krig förts och bestialiska övergrepp mot länder, folkgrupper och enskilda individer begåtts genom historien.

Tänk om respekten och kärleken  hade varit  allmänt rådande över världen? Tänk så annorlunda världen hade sett ut. Sett ur ett feministiskt perspektiv, hade vi definitivt haft både en jämlik och jämställd värld. Vi hade haft en fredlig värld utan krig och förtryck och människorna hade älskat och respekterat sin medmänniska. Detta är visserligen en utopi, men behöver den vara det?

 

// Zelda

2022-06-21

Konsten i att vara kvinna

8 maj 2022

                            /a-perfect-distraction-70_-promise.jpg

Ibland är det en konst att vara en kvinna i männens värld, ibland krävs ingenting och allt är såsom det alltid borde vara. På lika villkor. Men ibland blir vi kvinnor på alla sätt och vis, ett särintresse i männens värld. 

Sverige hamnar i toppen, när det gäller rankingen av jämställdheten i de europeiska medlemsländerna. Men Sverige är fortfarande inte ett jämställt land. Män har till exempel betydligt högre inkomst än kvinnor trots att kvinnor statiskt sett har högre betyg och utbildning och män har även som grupp större makt och inflytande på arbetsplatser och i samhället. När kvinnor inte får samma mänskliga rättigheter som män, är det diskriminering av kvinnor. Diskriminering av kvinnor är också när de inte har samma friheter som män när det gäller politik, ekonomi, kultur och att vara aktiva i samhället.

Fortfarande är hemmet för de flesta kvinnans ansvar liksom oftast barnen. Fortfarande är lönesättningen till männens fördel. Kvinnor får hela 24 % lägre lön. Ännu är majoriteten i riksdagen män. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Ännu misshandlas kvinnor och fortfarande våldtas kvinnor. Och detta får vi aldrig glömma. Kvnnomisshandel är ett brott och innebär våld som utförs av en man mot en kvinna, som antingen lever eller har levt tillsammans i en intim relation (Widding Hedin, 1997). Nästan allt våld mot kvinnor sker i hemmet.

Kvinnomisshandel handlar också om normer och värderingar i en grupp och kultur i ett samhälle. Där har vi könsroller och med detta förväntade föreställningar om manlighet och kvinnlighet. Och i denna tradition , har kvinnan blivit det svagare könet. Denna föreställning har varit härskande i många kulturer över världen.

Vi kan ta ett bildligt exempel från Oscars galan 2022, när Will Smith gick fram till Chris Rock och gav honom en örfil, för att han skämtat om hans fru. Först och främst behöver aldrig en kvinnas heder försvaras av en man. Det i sig är ett primitivt tänkande. Men det värsta var mest publikens reaktion men också de ansvariga för Oscars galan, som genom sin tystnad och även vissa som visade sympatier öppet för Will Smith. Den gyllene regeln, i alla olika sammanhang är att våld alltid är oacceptabelt. Varför regerade inte publiken eller arrangören? Hur kunde tillställningen få fortsätta med Will Smith närvarande?

Samma liknelse kan vi dra både vid kvinnomisshandel men också mobbning. Det är alltför vanligt att allmänheten väljer att blunda för både kvinnomisshandel, misshandel allmänt liksom mobbning. Tystnadskulturen är utbredd, i synnerhet i Sverige. Jag själv har kommit i kontakt med offer som har kunnat misshandlats ute och ingen har ingripit. Ute på arbetsplatser och i skolor, så mobbas barn och vuxna dagligen, och där den stora massan faktiskt väljer att vända bort ansiktet. Detta är inte bara feghet, utan det är också ett tyst medgivande. 

/ B K R O Kraft Force

- Sist vill vi tillkännage att vi har fått en ny medarbetare, Maya B S. Som trots sin unga ålder har en enorm erfarenhet av dessa frågor som vi arbetar med här. Hon är mest av allt en överlevare och hon brinner för att göra skillnad.

Välkommen Maya, vi är enormt stolta över att ha dig hos oss.

B K R O Kraft Force, genom Ally Penzi

Den internationella kvinnodagen 2022

8 mar 2022

                        /sign-up-_-linkedin.jpg

Idag är det den internationella kvinnodagen, en dag som betyder mycket för många av oss. Det är en dag att reflektera över kvinnans historia och hennes roll i samhället. Och varje år kommer jag till samma slutsats, vi har ännu inte i Sverige eller globalt kommit så långt att vi kan vara nöjda. 

Vi står i slutet av en svår pandemi, som har orsakat svåra skador på vårt samhälle, ekonomisk osäkerhet och instabilitet, ökad arbetslöshet och utsatthet och i detta hamnar ofta kvinnorna i underläge och som genererar i många svåra livsöden och tragedier. 

Vi lever också i en allt osäkrare tid säkerhetspolitiskt, när ett brutalt krig utspelar sig bara några timmars resa från Sverige. Vår värld ter sig allt omänskligare, och i denna värld skall vi inte bara överleva utan också bli starkare.

Fortfarande världen över, har männen fler möjligheter än kvinnorna, och detta gäller i princip i alla deras olika livsval. Fortfarande i Sverige och i världen över, så brottas kvinnor med samma uråldriga problematik, nämligen att vara det svagaste könet!

Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter, nämligen rätten till hälsa,personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändock tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Detta kan vi aldrig acceptera!

Våldet mot kvinnor förekommer över hela världen, i och utanför hemmet, i krig och i fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskrimineringen av kvinnan inskriven i lagen.

Våldet är rått och hänsynslöst och vet definitivt inte av samhällsklasser, ålder, etnicitet, kulturell eller religös tillhörighet. Utgången är oftast densamma, att förövarna oftast går fria. Våldet härskar fortfarande, och ännu idag har vi inte tillräckliga handlingsplaner för att få stopp på våldsspiralen. Vår lagstiftning är också undermålig när det gäller våldsutsatta kvinnor och skyddet är fortfarande inte tillräckligt starkt. 

Därför är denna dag oerhört viktig, för det får alla kvinnor i Sverige och i världen att förstå, att vi är en kraft tillsammans. För denna dag visar vår strävan att göra oss jämlika . Tillsammans kan vi utföra stordåd och tillsammans är vi en kraft och tillsammans skapar vi en ljusare, tryggare och rättvisare värld. För en bättre morgondag!

 

Ally Penzi

 

Vi får aldrig glömma

28 jan 2022

                               /simple-beauty.jpg

 

Till minne av förintelsen, så ärar vi offren och överlevarna i en av de mörkaste perioderna i vår historia. Men det är inte tillräckligt att inte glömma. Mänskligheten måste vinna över det onda och vi måste varje dag lära oss att bekämpa hat i alla former.

Vi kommer aldrig någonsin att glömma.

B K R O Kraft Force

 

Tillbakablick på 2021 och förhoppningar inför 2022

31 dec 2021

                                   /2022-new-years-prosperity_love_success-candle.jpg

Detta är årets sista dag, som är både vemod men också förväntningar och förhoppningar på det nya året.  Först och främst kan konstateras att 2021 också går till historien som pandemins år. Det började lovande med mass vaccinationer världen över, men covid-19 har förmågan att mutera mer än något annat virus. Under sommaren och hösten såg det hoppfullt ut, då dödstalen minskade drastiskt, och för många människor blev det också en återgång till vardagen. Men under november och december började uppgången på smittade men också antalet döda... Pandemin kommer med all sannolikhet att fortsätta även under nästkommande år. Men ju mer kunskap som vi förvärvar beträffande viruset, ju större är sannolikheten att vi så småningom kommer att kunna att plana ut pandemin.

Men pandemin har påverkat många människor illa och livet har blivit allt osäkrare, i synnerhet för redan utsatta grupper. Den ekonomiska osäkerheten har gjort att många människor förlorat sina jobb, och med detta infinner sig en större osäkerhet i många familjer. Och osäkerhet och frustration kan ofta tyvärr leda till vanmakt, som i sin tur kan generera i våld och större osäkerhet.  Med andra ord, är det en grogrund för många mänskliga tragedier...

Under våren kom också samhällsdebatten för en stund att handla om just kvinnovåldet, där vi deltog flitigt i medierna. För det är verkligen hög tid att vi kräver våra rättigheter och att vi på många plan får till lagförändringar som gynnar brottsoffren , nämligen de utsatta kvinnorna och barnen. Vi hoppas naturligtvis på att en ökad medvetenhet också skapar långsiktigt ett rättssäkrare samhälle för alla utsatta människor i vårt land. 

Även våldet och gängkriminaliteten har kanske mer än något annat, dominerat vår samhällsdebatt. I denna debatt har vi också deltagit.  Hur är det möjligt att vårt land inte lyckas klara upp dessa avskyvärda brott? Hur är et möjligt att Sverige toppar listan över gängkriminalitet i Europa? Oftast är gärningsmännnen yngre killar, så kallade "springpojkar" som inte räds någonting och inte drar sig för att begå morden mitt på ljusa dagen och när många människor är ute. Frågan är också hur har detta kunnat hända? Vi har definitivt misslyckats med vår integrationspolitik, segregationen är allmänt utbredd från norr till söder. Kanske borde vi blivit allvarligt varnade när det gällde den stora tillströmmningen till IS, men inget politiskt parti agerade tillräckligt kraftigt för att bryta den negativa spiralen. För i sanningens namn, förjänar alla människor en chans, och denna chans har inte givits alla som kommit till vårt land. I segregerade områden ges inte samma livskvalitet som i övriga landet. Rätten till bra utbildning, rätten till bra vård och omsorg och rätten till en fritid, den finns inte för alla. Och att ständigt slå i underläge, väcker vanmakt men triggar också hatet. 

Nästa år har vi val, och det är ännu mer viktigt nu att ta möjligheten att delta i den demokratiska processen som valet är. Det är vår chans att påverka och det är vår chans att medverka till förändring. 

Nästa år borde komma med mera hopp om att vi kommer närmare ett slut av pandemin. För vi behöver verkligen hopp i en mörk tid som denna.

B K R O Kraft Force

Den internationella dagen mot kvinnovåld, den 25 november 2021

25 nov 2021

                                /centerpiece-in-black-gray-white-paper-roses-reception-table-decor-table-decor.jpg

                    

Förändring är möjligt

Så sade FN:s generalsekreterare António Guterres i samband med den Internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Samtidigt är just behovet av förändring stort. Våldet mot kvinnor och flickor är fortsatt den mest långvariga och största inskränkningen på mänskliga rättigheter i världen idag. Så länge kvinnor och flickor utsätts för våld kan inte rättvisa mellan män och kvinnor uppnås.

Våldsbegreppet har en bred innebörd som når långt utanför dess fysiska bemärkelse.  Våld kan ta sig uttryck genom allt från fysiskt, psykiskt och sexuellt utnyttjande, till människohandel, tvångsgifte och påtvingade graviditeter. Det drabbar kvinnor och flickor oavsett religiös eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats.

Dödligt våld utgör den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor. Forskning visar att det vanligaste motivet bakom partnervåld mot kvinnor i heterosexuella relationer, är mannens behov av kontroll. Känslor som svartsjuka är dominerande, vilket ofta förstärks vid separation.

Den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet

Sedan länge har kvinnorättsorganisationer understrukit den stora andel våld som sker innanför hemmets fyra väggar. I ett land som Sverige sker endast en minoritet av våldet på öppen gata. Det kan ge en falsk trygghet av att vårt samhälle är förskonat från mäns våld mot kvinnor.

Nationell statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att omkring 15 kvinnor om året har dödats av en före detta eller nuvarande partner under perioden 2017–2020. För män var motsvarande siffra strax under 3 fall om året. 

Covid-19 pandemin har också haft en negativ inverkan – mycket på grund av att människor tvingats spendera mer tid i hemmet.

De senaste siffrorna från UN Women bekräftar att nivåerna av våld mot kvinnor och flickor har ökat under pandemin.

I 13 länder rapporterade nästan hälften av alla kvinnor att de eller en kvinna de känner genomlevt könsbaserat våld. Nästan en fjärdedel av de medverkande kvinnorna rapporterade också att hushållskonflikter hade blivit vanligare. Samma andel uppgav att de kände sig mindre trygga hemma.

Våldets inverkan på en hållbar utveckling

Friheten från våld berör inte bara kvinnor och flickor som individer, utan är en förutsättning för en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling i världen. Sveriges biståndsmyndighet, Sida, pekar exempelvis på studier som visar samband mellan ökad jämställdhet och minskad fattigdom.

I FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030, är ett av delmålen att avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor. FN:s generalsekreterare har vid upprepade tillfällen understrukit behovet av gemensamma krafttag för att eliminera skuggpandemin av våld mot kvinnor och flickor.

”Vi behöver omfattande och långsiktiga strategier som tar itu med grundorsakerna till våldet, som skyddar kvinnors och flickors rättigheter och som främjar starka och autonoma kvinnorättsrörelser”.

Trots att förhoppningar om snabba och storskaliga förändringar kan upplevas som svåra, visar riktade insatser resultat.

År 2020 ökade bland annat andelen lagförda förövare med 22 procent i medlemsländerna, och åttiofyra lagar och policyer antogs eller förstärktes. Mer än 650 000 våldsutsatta kvinnor och flickor kunde få tillgång till hjälp trots restriktioner relaterade till pandemin.

Resultaten kan tyckas små i förhållande till problemets omfattning. Vinster som dessa är dock livsavgörande för de individer som utsatts personligen, och kan ge kraft till rörelser som kämpar för långsiktig förändring.

Samtidigt är Guterres tydlig i sina ambitioner.

”Nu är det dags att fördubbla våra ansträngningar så att vi tillsammans kan eliminera våld mot kvinnor och flickor till 2030”.

Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändå tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera. För mäns våld mot kvinnor är den största människorättsskandalen i vår tid. Kommer Guterres och FN lyckas i sn målsättning? Föga sannolikt men vi hoppas.

 

Barn och KvinnoRätts Organisationen

B K R O Kraft Force

 

 

 

Några ord om det politiska kaoset

24 nov 2021

                              /74e6bc05-acf3-42a2-8e38-d9321269438e.jpg

Vi har visserligen sagt att vi är politiskt obundna, men detta är nog en sanning med modifikation. För B K R O Kraft Force stora prioriteringsfråga handlar om arbetet med utsatta människor i olika miljöer och i olika sammanhang, just för att utsatthet kan drabba alla. Vi har alltid känt att en rödgrön regering gynnar vårt arbete mer, än en konservativ konstellation i form av moderater, kristdemokrater och slutligen sverigedemokraterna. Till nästa val med all säkerhet även liberalerna, om man nu kommer över spärren.

Dagens superonsdag blev verkligen en fars, först röstar riksdagen för den första kvinnliga statsministern och efter detta röstar man ja till det konservativa blockets budget.

Det är svårbegripligt hur centern och Annie Lööf, som sedan förra valperoden profilerat sig främst med  det aktiva ställningstagandet att inte samarbeta med det  högerpopulistiska sverigedemokraterna, sedan lägger ner rösterna i budgetomröstningen. Detta gör att centerpartiet går emot sitt eget ställningstagande och indirekt medverkar till att få en budget som är framförhandlad av ett högerextremistiskt parti. Miljöpartiet agerande var rent ideologiskt, för politik måste slutlgen handla om övertygelse och inte ändlösa kompromisser. För dem fanns inget alternativ, då man inte kunde sitta i en regering med en blåbrun budget.

Vi går en mycket orolig tid till mötes, och skulle ännu en gång socialdemokraterna få regeringsuppdraget, känns det också en smula märkligt att göra detta med de konservativa blockets budget. Vi ser också med stor oro fram emot ett regimskifte, då just deras politik inte kommer att gagna de mest utsatta i vårt samhälle.

Besvikelse över detta politiska kaos är en underdrift!

När våldet blir en del av vardagen

25 okt 2021

                                    /eu-sou-o-escrevinhar.jpg

Tänk att du träffar en underbar man, allt verkar fantastiskt och han bryr sig om dig som du upplever ingen annan gjort på samma vis tidigare. Han pausar hela sitt liv för dig, han väljer bort vänner och även hans familj för dig. Så du tänker att det minsta du kan göra för honom, är faktiskt att pausa ditt liv för honom också. 

När den första förälskelsens rus är över, och vardagen sakta kommer inkrypandes i era liv, då märker du att han inte gillar tanken på att du skall umgås med dina vänner igen, han skjutsar dig gärna både till och från jobbet eller skolan. Du börjar kanske känna att du har nästan ingen egentid alls och du börjar någonstans ana att han har kontrollbehov... Men du försöker slå bort dom tankarna, för han älskar dig ju så mycket...

Sedan kommer den dagen då du kanske väljer att gå ut med dina kompisar, eller kanske åka hem själv till din familj. När du återvänder till honom så är han ursinnig, han tycker att du varit hänsynslös och inte tänkt på honom. Han uppvisar svartsjuka och en väldig ilska. Mycket möjligt är det då hans första slag kommer.... Efteråt är han djupt ångerfull och gör allt för att du skall glömma. Kanske överöser han dig med presenter och blommor och er relation intensifieras ännu mer och ni kommer varandra ännu närmare...

Men så kommer vardagen sakta åter in i ert förhållande, du börjar åter känna frustation över att du inte får någon egentid, just för att han oftast följer dig överallt. Du börjar längta till att kunna umgås med andra än bara honom. Så om du då beslutar dig kanske för att ta en fika med din kompis och kommer hem efteråt, så väntar han väldigt argt på dig och kanske bråkar ni och i samband med det, så kommer med all sannolikhet också hans andra slag. Denna gång betydligt hårdare och kraftfullare... Efter detta kommer också hans ånger och han börjar kanske uppvakta dig ännu mer till du på nytt faller handlöst för honom igen....

Om du har tvivel, så tystar du ner dem och om dina vänner eller kanske din familj varnar dig, så lyssnar du inte på dem. För du känner att dom inte vet eller förstår. Att du aldrig tidigare varit så älskad av någon, så att du blivit hela deras värld.  Under denna tid kanske ni också skaffar barn. Kanske gifter ni er också...

Men väldigt snabbt efter att ni fått barn, så blir han väldigt dominant och kontrollerande. Han börjar öppet visa att han har rätt att kontrollera dig, då du är mamma till hans barn och annars är du en dålig mamma. Han börjar hota dig att om du inte gör som han säger, så skall han ta era barn ifrån dig.

Du märker att han hela tiden går in på din mobil, han ogillar att du är länge i lekparken med barnen och kanske får du nya vänner där. Han ogillar kanske också att era barn skall umgås med dina föräldrar och syskon... Så fort du inte gör som han säger eler gör något som han blir missnöjd med, så kommer slagen och med detta kommer inte längre smekmånad efter slagen. Utan istället får du höra att det var ditt fel, att du är en dålig mamma och en dålig fru. Sedan länge har han också börjat utöva psykisk misshandel. Han berättar hela tiden för dig så obetydlig du är och han matar dig med negativa ord. Under denna tid förvandlas du... Du börjar känna att du inte är någon och ditt självförtroende och självkänsla försvinner. 

Ditt liv förvandlas och med detta också era barns liv. Allt kommer att handla om att leva så "bra" som möjligt, för att inte ge honom någon anledning att straffa dig eller barnen. Ni har också med all sannolikhet byggt upp ett liv och det är många gånger inte lätt att lämna allt. Mest av allt är du orolig att han skall ta eller få era barn om du lämnar honom...

Du är också orolig att berätta för dom vänner som finns kvar liksom din familj. Du har aldrig vågat erkänna att dom hela tiden haft rätt... Du är rädd att anmäla din man och rädd för konsekvenserna och mest av allt rädd för det okända... Sedan länge så har ditt självförtroende försvunnit och du tror väldigt lite om dig själv...

Livet omkring dig känns mest av allt hotfullt och då är det lätt att välja det som känns minst hotfullt. Att stanna, att anpassa sig, att vara lydig och göra så att utbrotten blir så små som möjligt. Kanske känner du att det också var ditt fel. Som inte lyssnade på honom, som inte respekterade honom, när han faktiskt älskar dig mer än någon annan gjort!

Detta är normaliseringsprocessen och den handlar förenklat om när våldet blir en del av vardagen och när våldet normaliseras! 

B K R O Kraft Force

Toppen av isberget

17 okt 2021

                            /slowly-drifting-into-fall.jpg

 

Som vi tidigare nämnt i våra bloggar, artiklar och i våra föreläsningar, så är också de synliga brottsoffren bara toppen av ett gigantiskt isberg. För de flesta kvinnorna och deras barn, vågar aldrig ta steget ifrån våldsutövaren, av två anledningar. Det första är att riskerna vid en anmälan många gånger är lika stora som att stanna, om än inte större. Det andra är att kvinnorna och barnen har påverkats djupt av normaliseringsprocessen, våldets skov blir helt enkelt ett normalläge.

Så hur är det möjligt att vårt land inte kommit längre än så här? Varför är riskerna ännu större, när kvinnan och ofta hennes barn söker hjälp? Vad är den grundläggande orsaken till att flera instanser i rättsväsendet misslyckas i skyddet av kvinnorna?

Vi har exempelvis kontaktförbudet, som allt för sällan beviljas av åklagaren , som senare kommer att visa sig vara dödligt för den sökande. Redan i det inledande skedet, kan just ett kontaktförbud vara av yttersta vikt för kvinnans säkerhet.

Vi vet flera fall där ett nekande av kontaktförbud, slutligen lett till döden för flera kvinnor. Ett annat exempel som vi också vet om, är en kvinna och hennes advokat,  som satt i förhör med polisen som skulle utreda möjligheterna till kontaktförbud. Under förhöret med polisen, får kvinnans advokat samtal från kvinnans  fd man som sa att han visste var dom var och hotade även advokaten. Trots att detta hände framför polisen, så kom beslutet ett par dagar senare. Nekande till kontaktförbud och beslutet hade tagits av åklagaren, hör och häpna, innan polisens utredning! Ett halv år senare utsattes denna kvinna för ett grovt brott!

Om detta och mycket mer, och mycket mer kommer vår nya blogg och artikelserie att handla om.  Vi hade tänkt publicera delarna varje söndag framöver.

 

Barn och Kvinnorätts Organisationen

B K R O Kraft Force

 

En ny kompletterande hemsida

20 sep 2021

Vi vill meddela att vi under sommaren arbetat med en kompletterande hemsida för vår Barn och Kvinnorätts Organisation.

Vi tänkte att det också är viktigt att skapa en sida som överskådligt visar både BKRO och BKRO Barn. Vi hoppas att ni kommer att gilla den.

www.bkrokraftforce.se

När samhället inte skyddar

18 jul 2021

                         /black-and-white-floral-by-emilia-jane-schobeiri-on-artfully-walls.jpg

Under våren och sommaren har vi kunnat bevittna tragedier med kvinnor, som samhället på många vis kunnat undvika. Konsekvenserna har varit offrade människoliv. Frågan är när gränsen är nådd, innan samhället kommer att ta ansvar för de våldsutsatta kvinnorna och barnen? För ett dåligt rättssystem och för ett dåligt skydd kring dessa brottsoffer? Samt inte minst SoL som också minskar säkerheten kring kvinnor och barn.

Mordet i Linköping kunde ha undvikits om socialtjänsten hade tagit offrets skydd på allvar, och därmed inte förlagt träffarna med barnen gemensamt med hennes fd man. Eller kvinnan som tog sig själv och sina barn framför tåget mot en säker död, även hon hade skyddade personuppgifter. Det har i media konstaterats att även hon levde i ett våldsförhållande. Varför uppmärksammades inte detta och vad var så hemskt, så att hon valde döden för sina barn och sig själv som enda utvägen? Dessa händelser är enorma tragedier men som också lämnar avtryck av sår som inte kan läkas. Sår av vanmakt, just för att samhället svek.

För hur är det möjligt att samhället inte kan skydda utsatta kvinnor och barn? Hur är det möjligt att förövarna kan använda sig av socialtjänsten, i form av ständigt återkommande orosanmälningar av deras fd kvinnor som också är mammor till deras barn? Där dom oftast också har domar mot sig, men ändock är systemet sådant, att varje orosanmälan följs upp av socialtjänsten. Genom alla dessa år, så måste faktiskt socialtjänsten vara mycket medveten om detta horribla mönster. 

Sedan har vi också det faktumet att de flesta kvinnor tvingas till att accepera barnens umgänge med förövaren och fadern till deras barn. Oftast är också barnen själva utsatta för våld och kan i många fall också vara ögonvittnen till faderns övergrepp på modern. Hur är detta rimligt i Sveige, att barnen mot sin egen vilja tvingas till umgänge? Hur är det också möjligt att man samtidigt utsätter modern för en dubbel risk?

Som vi tidigare nämnt i våra bloggar, så är också de synliga brottsoffrena bara toppen av ett gigantiskt isberg. För de flesta kvinnorna och deras barn, vågar aldrig ta steget ifrån våldsutövaren, av två anledningar. Det första är att riskerna vid en anmälan många gånger är lika stora som att stanna, om än inte större. Det andra är att kvinnorna och barnen har påverkats djupt av normaliseringsprocessen, våldets skov blir helt enkelt ett normalläge. 

Vi kan inte acceptera detta längre, utan vi kommer att arbeta för systemförändringar.

 

Ally Penzi

Barn och Kvinnorätts Organisationen

B K R O Kraft Force

 

Reflektioner

5 maj 2021

                                   /sign-up.jpg

Under några veckor har den aktuella samhällsdebatten mycket kommit att handla om kvinnovåldet. Vi som arbetat men också levt i detta, känner både glädje men också sorg. Glädje för att man äntligen lyft frågan och med detta också förväntningarna om att det äntligen skall komma till verkliga och permanenta förändringar för alla våldsutsatta kvinnor. I detta får vi heller aldrig glömma barnen till dessa kvinnor, eller de unga tjejer som tidigt får erfara våld och kontroll från deras pojkvänner.

Men vi känner också sorg över att det tog så många år innan samhället skulle vakna. För mäns våld mot kvinnor är den största människorättsskandalen i Sverige och i världen.

För detta är som vi tidigare skrivit om, ett gigantiskt samhällsproblem som till en del handlar om attitydproblem. Ingen flicka eller kvinna skall behöva vänja sig vid att kallas hora. Bara det ordet är väldigt laddat och oerhört nervärderande. För vi får heller inte glömma, att innan det första slaget, så har det varit en lång period av nedbrytning och där ord som hora och andra nedvärderande ord flitigt används. För det första slaget kommer ofta aldrig överaskande utan det kommer när mannen redan har kontroll. Det är därför en del av insatsen måste vara att arbeta i förebyggande syfte och det handlar om att ge barn sunda värderingar och mest av allt om respekt för varandra.

Det handlar också om att förändra samhällets insatser mot kvinnovåldet. Vi anser att det är viktigt med andra aktörer vid sidan om kvinnojourerna. Det skulle medverka till framförallt högre standard på arbetet, konkurrens är också sund. I dagsläget är vi några få föreningar och organisationer som arbetar parallellt med kvinnojourerna. Främst blir detta en ekonomisk fråga, då kommunerna har samarbetsavtal med jourerna. Vidare så innebär detta samarbete också att kvinnojourerna har anmälningsplikt när det gäller barnen till de våldsutsatta kvinnorna. Denna anmälningsplikt/skyldighet är vi stora motståndare till.

Även socialtjänstens rutiner kring arbetet med våldsutsatta kvinnor måste förändras. Vi får inte glömma att SoL är först och främst är en ramlag, vilket gör att kvinnor och deras barn kan få mycket olika öden.

Det är också nödvändigt att förändra rättssystemet. Att få fler kvinnor som vågar anmäla, just för att man blir tagen på allvar. Att fler anmälningar faktiskt leder till till åtal och fällande domar. Att mindre misstag görs vid beslut om kontaktförbud. Att vid synnerliga fall, även tilldela kvinnan ensam vårdnad. För just den gemensamma vårdnaden som familjerätten i nästan alla fall dömer till, innebär för många kvinnor en dödsfälla. 

Vi på B K R O Kraft Force, vill tro att detta bara är början på något stort som kommer att gynna alla våldsutsatta kvinnor och barn. Vi har kämpat för detta sedan 2012. 

Barn och Kvinnorätts Organisationen

B K R O Kraft Force

Kvinnovåldet är ett gigantiskt samhällsproblem

25 apr 2021

                                    /hwit-blogg.jpg

Det viktigaste är först att konstatera att antalet utsatta och misshandlade kvinnor är ett mörkertal. Bara toppen på isberget ger sig till känna, då rädslan att exponeras och utsättas för ett nytt hot från samhället gör att man stannar kvar i den dåliga relationen.

För liksom myntet har två sidor, så har också sanningen om kvinnovåldet två sidor. Många kvinnor vågar inte bege sig till kvinnojourerna för att söka hjälp, detta då jourerna har ett nära samarbete med socialtjänsten och därmed också anmälningsplikt.


Ofta är det också så att få anmälningar om kvinnomisshandel leder till en fällande dom, och detta är en annan viktig orsak till varför kvinnan stannar kvar i sitt farliga förhållande.


Sedan är det också vädigt viktigt att ta upp allmänhetens inställning och attityd till misshandlade kvinnor,som under många årtionden inte har varit den bästa och detta gör också att många kvinnor inte vågar sticka ut och framförallt ta striden.


Dessa viktiga faktorer får inte glömmas bort, när man talar om kvinnovåldet. Det måste till en gigantisk samhällsförändring, för att säkra alla våldsutsatta kvinnor. För målet måsta enbart vara, att hjälpa alla kvinnor och synliggöra komplexiteten  i det svenska systemet, som gör att inte alla kvinnor ens vågar ge sig till känna. 

Det viktigaste är att förändra arbetet med våldsutsatta kvinnor, att förändra livsvillkoren för alla utsatta, att säkerställa ett fungerande regelverk i samhället för skyddade identiteter. Att tillåta fler sponsrade alternativ till kvinnojourerna. Detta då det måste finnas flera krafter som verkar parallellt med kvinnojourerna, såsom BKRO.

Barn och Kvinnorätts Organisationen

B K R O Kraft Force

Våldet dominerar

17 apr 2021

                        /_sublime_notes_-poster.jpg

 

På mycket kort tid, har flera kvinnor bragts om livet. Majoriteten av kvinnorna, kände sina mördare. De flesta var i eller hade haft en relation med deras mördare. Det är dags att samhället tar sitt ansvar och skyddar alla utsatta kvinnor. Ingen kvinna skall få offras pga att Sveriges lagstiftning och skydd inte är tillräckligt. 

Det är med sorg, vemod och frustration som vi under kort tid upplevt att flera kvinnor dödats och att samtliga kvinnor hade anknytning till mördaren. En av kvinnorna, levde med skyddad identitet och levde med skyddad adress och på flykt från hennes fd man och numera hennes baneman. 

Detta skall överhuvudtaget inte vara möjligt, att ett brottsoffer inte är tillräckligt skyddad. För det är samhällets ansvar att omöjliggöra en spårning, att myndigheter handlar efter en gemensam regelbok för alla som lever under detta speciella skydd. Ingen skall behöva exponeras och ingen skall behandlas med misstro pga skyddet. 

Men verkligheten är en annan, vårt skydd är otillräckligt på alla sätt och vis. Många möts med misstänksamhet av myndigheter och andra inrättningar när man inte kan uppge ett korrekt personnummer. På sjukhusen är det inte ovanligt att det blir en ringlande kö, när sekreteraren inte accepterar u-nummer och inför hela kön bli exponerad och tillintetgjord.

Det är heller inte ovanligt att skatteverkets servrar kan krångla, och plötsligt där och då, finns alla skyddade personuppgifter tillgängliga. Det är också vanligt att skolor "råkar" avslöja adressuppgifter till den andre föräldern eller försäkringskassans otaliga misstag. För att inte tala om mobiloperatörena som kan trots skydd, släppa adressuppgifter och namn till bl.a eniro och hitta.se.

Sedan har vi postgången, som sällan fungerar tillfredsställande, då posten ofta skickas fel pga felaktiga rutiner. Vi får heller inte glömma hur skolor hanterar elever med skyddade identiteter. Deras regelverk, innebär att man osynliggör eleven i alla register, vilket på ett sätt är bra, men samtidigt försvinner också eleven i klassen med ännu ett nytt fejknamn. Detta är extremt känsligt för många barn.

- Vi måste kräva ett liv och ett skydd som fungerar och inte tar fler människoliv. Vi kan aldrig acceptera att leva som flyktingar i vårt eget land. Vi måste få leva i fred och i säkerhet. 

Ingen mer kvinna får offras pga ett skydd som inte fungerar.                                          Jag vet vad jag talar om, då  jag är en av dessa kvinnor och brottsoffer, som lever med en skyddad identitet.

/ B K R O Kraft Force

 

 

← Äldre inlägg

<a href="http://www.blogglista.se/"><img src="http://www.blogglista.se/button.php?u=bkro" alt="blogglista.se" border="0"></a>

 

 

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

Barn och Kvinnorätts-

Organisationen

Kraft Force

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

 

Välkommen

Även att besöka våra

andra hemsidor:

B K R O- huvudavdelningen:

www.bkroforce.se

 

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

B K R O Barn

www.bkrobarn.eu

www.bkrobarn.se

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

Besök även gärna vår nya

gemensamma hemsida

www.bkrokraftforce.se

 

Facebook