Blogg

                                           /untitled.jpg

 

Välkommen till vår blogg, som handlar om våra tankar samt reflektioner av vårt samhälle och inte minst publicerade artiklar.

Sida 2

RSS

Den mörka sidan av pandemin

6 feb 2021

                                /shop-for-products-designed-by-independent-artists-and-iconic-brands.jpg

                                 

Pandemin skapar en utsatthet för många människor, i  redan tidigare utsatta grupper men även helt nya offer. Det är vanmakten och frustrationen som gör att våldet trappas upp. Plötsligt lever familjemedlemmarna väldigt nära, vilket kan vara besvärande och det är tyvärr för lätt att man inkräktar på varandras integritet.

Det gäller i parrelationer, men även barnen till familjer där våldet börjar accelerera.  På väldigt kort tid kan man bli psykiskt nedbruten i normaliseringsprocessen som vi diskuterat många gånger. Den fasen brukar vanligtvis ta en längre tid, men när man lever med varandra dygnet runt så försvinner det normala och livet kan förvandlas till en mardröm. Att bryta ner en annan människa psykiskt är lika allvarligt som att utöva ysiskt våld. För man blir förringad och till slut blir man ingen och när dettahänder kommer oftast de första slagen. 

Det viktigaste att förstå är att våld varken är försvarbart eller acceptabelt. Oavsett situation eller omständighet får man aldrig utöva våld. Så i pandemins skugga utsätts människor ständigt för våld och förnedring. Därför är det viktigt att veta att ingen är så ensam som man kan känna sig. Det finns alltid en väg därifrån. Det finns allid hjälp att få. Inte ens en pandemi, ger en annan människa rätta att utöva våld.

 

B K R O Kraft Force

2021-02-06 

Lidandet i pandemin

30 jan 2021

                                      /mangfald-2.jpg

Redan i mars 2020 började pandemin att kännas i Sverige. Antalet insjuknade ökade snabbt och en stor osäkerhet fanns hos alla människor såsom sjukhus,läkare, vetenskapsmän, FHM, regeringen och andra myndigheter och inte minst skolan och inom äldrevården. Råden och restriktionerna avlöste varandra och forskare, läkare, vetenskapsmän och WHO var definitivt inte överens om mycket. 

Regeringen och FHM sade att de äldre måste skyddas först och att inte heller covid-19 var vanligt hos barn och unga. Vid årets slut så visste hela landet att dessa antaganden var fel, barn och unga spred snabbt viruset genom samhället. Vidare så hade man gjort helt fel antaganden om äldrevården. Att införa besöksförbud vid äldreboendena hjälpte inte då det var de anställda som kom in med smitta och med detta spred sig viruset som en löpeld. Med detta avslöjades att man inte ens aktivt behandlade alla insjuknade och diagnoser och behandlingar gjordes över telefonen i många fall. Vidare behandlades många av de äldre med morfin, vilket för många äldre och sjuka är att gå döden till mötes...

Det kommer med bestämdhet att debatteras under många, många år framöver huruvida regeringen, FHM och andra myndigheter agerade efter det som var bäst för landets boende. Personligen anser jag att regering och FHM inte agerade efter det bästa för befolkningen. Regeringen har haft för stor tilltro till FHM, trots att de flera gånger gjort sig skyldiga till mycket felaktiga antaganden...

Borde vi ha gjort mer? Borde vi haft nationella nedstängningar? Borde skolorna ha stängts ned? Kunde vi ha gjort något för att minska antalet döda? Snart når vi 12 000 döda vilket är en fruktansvärd siffra. Alla dödsoffer lämnar efter sig familjer i stor sorg. Sedan har vi en stor grupp sjuka inom långtids covid. Massor av människors liv har försatts i enormt lidande med denna svåra corona pandemi. 

B K R O Kraft Force

2021-01-30

Livet i corona pandemin

23 jan 2021

                               /mangfald-34.jpg

 

I mars 2020 förändrades det svenska samhället men också hela vår omvärld. Ingenting kom mer att bli sig likt.

Jag tror personligen att historian kommer att benämna vår tid som före och efter covid-19. Före handlade det om oskuldsfullhetens tid och efter om den smärtsamma perioden då människor och nationer prövades och där hotet blev mycket mer än den omedelbara döden. Nationers ekonomier hotades men också varje enskilds ekonomi kom att hotas av det nödläge som infann sig. Ofta kom den ekonomiska aspekten att prövas mot den enskildes liv och många gånger kom de ekonomiska intressena före individens liv.

Men i pandemins Sverige skapas utsatthet och mänskligt lidande mer än någonsin. I svåra tider blir dom utsatta ännu mer utsatta, men även till synes tidigare normala liv kan plötsligt bli utsatta. Det kan vara att pandemin leder till arbetslöshet, som i sin tur skapar ekonomisk osäkerhet men också depressioner. I relationer men också enskilt. Det kan även vara strukturen i dödsoffrenas familjer som drastiskt förändras med ett dödsfall. De kan vara långtidssjuka i covid, som får kämpa varje dag. Tragedierna och svårigheterna är många. 

I en serie om Prövningarnas Sverige i pandemin, kommer vi varje Lördag publicera en blogg. Vi hoppas att vi ses då. 

Sist vill vi sända våra kärleksfulla tankar till alla offer i pandemin!

 

/B K R O Kraft Force 2021-01-23

Oroliga tider

22 mar 2020

                                     /rosa-spegelrosor.jpg

Vi lever i en exceptionell tid, där en pandemi härjar. Ingen går längre säker och samhället står inför en gigantisk kris. Att en ekonomisk kris kommer i dess kölvatten, är föga förvånande. Samhället har förändrats drastiskt på bara några veckor och samhället börjar ta former som vi aldrig kunnat anat ens runt jul och nyår. Egoismen blir allt tydligare och rädslan allt större. Framtiden blir osäkrare för alla i landet och alla berörs.  Arbetslösheten stiger, rädslan att klara vardagen både på ett hälsomässigt plan och på ett ekonomiskt plan.

Aldrig förr har vår framtid varit mer osäker och dödsångesten infinner sig hos många liksom osäkerheten och rädslan för att klara vardagen. För i pandemins spår, har arbetslösheten stigit snabbt och osäkerheten att ens kunna ekonomiskt betala för sitt uppehälle är stort. Mitt i allt detta finns finns de utsatta grupperna i vårt samhälle, de fattiga, de bostadslösa, missbrukarna och de utsatta kvinnorna och barnen.

De utsatta kvinnorna kommer definitivt att få det ännu svårare. I våldsrelationer kan osäkerheten inför pandemin trappa upp våldsspiralen. Frustrationen, osäkerheten men kanske mest av allt rädslan inför vad som skall komma, kan mycket väl trigga igång våldet. Även barnen i dessa relationer kan komma att fara väldigt illa. Därför är det vår förhoppning att vardagen kan normaliseras mer, om skolorna håller öppna, alternativt vid en stängning av skolorna, att det kommer att finnas vissa nätverk för de skyddslösa barnen. Samma sak gäller självklart kvinnorna, det är oerhört viktigt att ett fungerande nätverk finns. 

När det gäller utsatta med missbrukarproblem, så är det ett känt faktum, att svåra tider även där bidrar till ett ökat missbruk och utsattheten blir då ännu större. Samma sak gäller de bostadslösa, utsattheten i pandemin blir ännu större och smittorisken är ännu större för dem.

- Därför är det oerhört viktigt att vårt samhälle fungerar i denna kaotiska tid. Svåra tider kräver ännu större ansvartagande och empati från alla människor. Tillsammans står vi starka. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera utvecklingen och vi på B K R O kommer att finnas tillgängliga hela tiden! Var rädda om er och kom ihåg, att medmänsklighet i dessa svåra tider är det största.

 

B K R O Kraft Force

-Barn och Kvinnorätts Organisationen

 

Den internationella kvinnodagen 2020

8 mar 2020

 

                                   /roooosa-rosor.jpg

Denna dag är en viktig dag, då det är nödvändigt att uppmärksamma vårt ojämlika samhälle och det faktum att kvinnofrågan är en ständigt pågående kamp.

För oss på B K R O Kraft Force handlar feminism till stor del om social medvetenhet. Den handlar om att aldrig acceptera de monumentala ojämlikheterna i samhället. Kvinnofrågan skall inte behandlas som ett särintresse. 

För oss handlar feminism om att arbeta för att förändra vårt samhälle och att ge kvinnor samma juridiska, polititiska, sociala och ekonomiska möjligheter som männen. Feminism är medvetenhet om framförallt sociala orättvisor på grund av att vi anses som det svagare könet.

För oss är arbetet mot våldet en hjärtefråga och fortfarande är det svenska samhället inte förmöget att skydda de våldsutsatta kvinnorna och deras barn. Kvinnor i Sverige och världen över, brottas med samma problematik och det är främst att vara det svagaste könet. Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser, i alla åldrar, oavsett etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. Förövarna går nästan alltid fria – även i Sverige.

För varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändå tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera.

Vi kommer att fortsätta kampen för alla människors lika värde!

 

 

Lång väg till jämlikhet

8 mar 2020

                                /ros.jpg

På många områden i samhället, så finner man tyvärr allt som oftast stora orättvisor när det gäller lika förutsättningar oberoende kön. Sjukvården är inget undantag! Där diskrimineras kvinnan gällande kön, ålder och social tillhörighet. 

Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, så har den nedbantade psykiatrin kommit att diskriminera kvinnor beträffande sitt kön och sin ålder.  Detta kan gälla allt ifrån överdoser till svårt självmordsbenägna patienter. Det är mycket svårt att blunda för denna diskriminering. 

Detta är lika förekommande när det gäller hjärtsjukvården. Kvinnors symtom tas allt för sällan på samma allvar som mäns symtom. 

Nu visar en ny studie,  publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Heart Association, att kvinnor har dubbelt så hög risk att dö efter en hjärtinfarkt. Resultaten kan inte förklaras med att kvinnorna är äldre eller sjukare på annat sätt när de får sin infarkt. Den viktigaste orsaken kan vara ojämlik vård. "Resultaten talar för att det är så." säger Tomas Jernberg, professor och hjärtläkare vid Danderyds sjukhus. 

Den nya studien omfattar 180 368 infarktdrabbade kvinnor och män i det svenska kvalitetsregistret Swedeheart. Kvinnor fördubblar sin risk att dö inom ett år efter sin hjärtinfarkt, jämfört med mäns risk att dö av sin infarkt. 

Forskarna har varit oeniga om kvinnors prognos efter infarkt, om det verkligen finns könsskillnader eller inte. Men i tidigare studier har man inte tagit hänsyn till att kvinnor i allmänhet lever längre än män, poängterar Tomas Jernberg. Det gjorde forskarna i den nya studien. Det här är dessutom en av de största studier om könsskillnader när det gäller hjärtinfarkt som gjorts.

Studien visar också att kvinnor i mindre utsträckning får den bästa, evidensbaserade, behandlingen. Infarktdrabbade kvinnor får mer sällan tidiga ingrepp med ballongvidgning och bypass-operation. De får också i lägre utsträckning behandling med blodförtunnande-, blodtrycks- och blodfettssänkande läkemedel. Det här kan förklara den dubblerade risken att dö för kvinnorna, enligt forskarna. Men varför läkarna gör skillnad på könen vet de däremot inte. 

Resultaten är tyvärr inte unika. Tidigare forskning har visat att kvinnor får sämre och billigare vård än män. Hjärtsjuka kvinnor får vänta längre på undersökning och behandling och får inte vård på hjärtintensiven lika ofta som män.

Sjukvården behandlar hjärtsjuka kvinnor och män olika, och resultatet är att kvinnor har högre risk att dö. Svensk hjärtsjukvård påstås ofta vara i världsklass. Då måste kvinnors liv vara lika viktiga att rädda som mäns.

Vi kan inte längre tiga och acceptera att kvinnors liv offras i en ojämlik vård. Våra liv är lika värdefulla som mäns liv.

Vi närmar oss den internationella kvinnodagen.

6 mar 2020

 

                                    /vit-ros-m-parlor.jpg

 

 

Den internationella kvinnodagen är en viktig dag över hela världen och den uppmärksammas överallt. Med anledning av denna kommer vi varje dag, fram till söndag uppmärksamma detta. För faktum är, att kvinnan ännu diskrimineras i alla sammanhang, detta rör sig främst för att vi fortfarande uppmärksammas som det svagaste könet. Detta kan vara relaterat till ålder, klass och även i ett socialt perspektiv. 

I vården förekommer dagligen åldersdiskriminering gällande rätten till jämlik vård. Vi kommer ofta i kontakt med kvinnor som faktiskt diskrimineras mest av allt pga sin ålder, detta är någonting vi aldrig får acceptera. Vården är en rättighet för alla. 

Fortfarande diskrimineras kvinnan av rättssystemet ifråga om sina rättigheter! Fortfarande läggs majoriteten av förundersökningar ner, när det gäller våld i nära relation och våldtäkt. Fortfarande försätts barnen i dessa relationer i fara pga samhällets strävan efter jämlikhet gällande vårdnaden. 

Fortfarande år 2020, tvingas kvinnor och barn till ett liv i flykt i ett land som inte lyckas skydda de utsatta. Fortfarande har vi ett undermåligt skyddssystem, som försätter människor dagligen i fara. 

Alla dessa frågor kommer vi att debattera i marathon fram till söndag. 

 

B K R O Kraft Force

2020-03-06

Vi önskar Er en God Jul!

26 dec 2019

Vi vill önska er en God och Fridefull Jul. 

För oss handlar julhelgerna mer om julens heliga kärna,

nämligen kärleken och gemenskapen till varandra.

 

B K R O Kraft Force

Barn och Kvinnorätts Organisationen.

 

/god-jul-b-k-r-o-1919.jpg

Våld är aldrig acceptabelt

25 nov 2019

                                          /rosa-vita-rosor.jpg

 

Tidigt visade sig alla tecken på en osund relation, men hon blundade och hon tänkte att han är bättre än alla och framförallt så var han hennes stora kärlek. Han brydde sig om henne och han fick henne att känna sig mera levande än någon annan människa. Han var så mycket glädje och äventyr men också spännande och farlig...

Hon ville inte lyssna på någons varnande ord och hon släppte alla vänner som inte delade hennes uppfattning om honom. Men någonstans efter alla bråk och dramer, så började osäkerheten att växa, men hon ville inte ens för henne själv uttala eller erkänna den osäkerheten. För han var ju hennes stora kärlek och många gånger, var ju orsaken till bråken hennes. Om hon inte hade gjort det, eller sagt det, så hade mycket jobbigt aldrig ens hänt. För hon vet, att hon aldrig kan klara sig utan honom i sitt liv.

Allting har hänt, alla gränser har passerats, i våld och förnedring. Men hon älskar honom och hon väljer att ge honom sin ungdom och de åren som kunde bli de bästa i hennes liv. Vad hjälper teorier om normaliseringsprocessens faser, när hjärtat redan gjort valet.

Kärleken är förvisso en naturkraft, men våld är aldrig acceptabelt.

Aldrig någonsin.

Vår vision om kvinnorättsarbetet

5 okt 2019

Kvinnor i Sverige och världen över, brottas med samma problematik och det är främst att vara det svagaste könet. Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser, i alla åldrar, oavsett etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. Förövarna går nästan alltid fria – även i Sverige.

Kvinno och barnrättsfrågor är fortfarande 2019 eftersatta, då komplexiteten i utsattheten är svår. Vårt lands lagar skyddar inte alltid, utan den skapar ofta gigantiska fällor.

Exempel på detta är ofta vårdnadsfrågor, där strävan efter jämlikhet gör att statistiken är viktigare än faktiskt barnets bästa. Detta är också vad Sverige påstår sig vara världsbäst på, nämligen barnperspektivet. Vidare så styrs mycket av arbetet med kvinnor och barn av SoL, som genom att vara en ramlag kan både rädda och stjälpa. 

Utsatthet skapar ofta mycket komplikationer. Som kvinna är du oftast  utlämnad i ett destruktivt förhållande och du är allt som oftast även isolerad av din partner. Med detta kommer ofta även ekonomisk utsatthet. I med detta blir kvinnan också orörlig och rädd att bryta den negativa spiralen, just för att hon inte kan klara sig ekonomiskt. Hon är rädd att inte klara den ekonomiska försörjningen av sig själv och barnen. Denna rädsla blir också en black om foten och får många kvinnor att stanna kvar i våldsamma och destruktiva förhållanden. Det är också väldigt svårt att finna bostäder då kvinnorna oftast inte är självförsörjande i början och många kan också ha betalningsanmärkningar. Tillsammans är detta faktorer som bygger på kvinnornas utsatthet. Ingen bostad och osäkra ekonomiska förhållanden gör att kvinnor många gånger inte vågar ta steget till frihet.

För fattigdom kostar mycket liksom inte minst utsattheten på bostadsmarknaden. Detta gör att kvinnan förringas och hennes självkänsla som redan var dålig kan elimineras helt. För att vara fattig kräver ofta en stark person, annars kan utslagningen vara ett faktum.

Därför är vår undran följande, är detta ett Sverige som vi vill ha? Där dom utsatta inte prioriteras och där människor allt som oftast döms efter sin kreditvärdighet? Först och främst är det en skyldighet som varje civilisatoriskt och demokratiskt samhälle har, att skydda dom utsatta och svaga i vårt samhälle.

Vi behöver förändra vårt förhållande till utsatthet och vi behöver arbeta på att finna hållbara lösningar, där kvinnor och barn får en möjlighet till en framtid.

 

B K R O Kraft Force, Barn och kvinnorätts organisationen.

 

                                     

Därför är vi feminister

24 sep 2019

Feminism handlar om att se kvinnors villkor i vårt samhälle. För sanningen är den att kvinnan är det svagare könet och något som varat genom historian av många olika anledningar. Kvinnan är fortfarande ett sexobjekt, detta visar kampanjen me too mycket tydligt, det värsta av allt är tystnaden och acceptansen som varit. Vi får hoppas att detta leder till en ny styrka hos många kvinnor.

Vidare utsätter män kvinnor dagligen för våld, män våldtar och stympar dagligen kvinnor. Kvinnor som överskrider samhällets gränser för kön och sexualitet trakasseras och diskrimineras. Sexhandel pågår varje dag runt om i världen inklusive Sverige.  Många ensamstående mammor lever under svår ekonomisk press. Handel Den globala arbetsmarknaden exploaterar fattiga kvinnors arbete.

I Sverige ökar lönegapet mellan könen. Kvinnodominerade arbeten avlönas fortfarande lågt. Mycket av det arbete som kvinnor utför är fortfarande både osynligt och obetalt. Kvinnor gör största delen av hushållsarbetet och tar huvudansvaret för allt omsorgsarbete, såväl offentligt som privat.

Kvinnor diskrimineras i yrkeslivet med motiveringen att vi föder barn – oavsett om vi gör det eller inte. Kvinnor får lägre pension än män. Kvinnor missgynnas i medicinsk forskning och i sjukvården. Äldre kvinnor behandlas illa.

Kvinnor som inte passar in i en vit västerländsk norm tillskrivs en avvikande etnisk identitet och marginaliseras. Kvinnor med funktionshinder diskrimineras. Kvinnors liv sätts på spel av att asylpolitiken saknar insikt och förståelse för kvinnors asylskäl.

Domstolar och rättsväsende frikänner män som gör sig skyldiga till våldtäkt och övergrepp medan kvinnor och flickor får sina liv förstörda. Kvinnors utrymme och möjlighet att göra sina röster hörda och bli tagna på allvar är sämre än mäns inom skola, yrkesliv, näringsliv, rättsväsende, kultur, media och politik.

Svensk jämställdhetspolitik har hittills byggt på föreställningar om samförstånd – att kakan kan växa och att kvinnors villkor kan förbättras utan att män påverkas. För kvinnors underordning beror av mäns överordning. Därför måste män avstå från privilegier.

 

B K R O Kraft Force, Barn och Kvinnorätts organisationen

 

                                          /bkro-ros.jpg

B K R O Krönika

7 sep 2019

I fem år har B K R O funnits och så mycket har hänt under dessa år. När vi startade så efterlyste vi ett nytänkande kring våldutsatta kvinnor och deras barn. En förändring som skiner med sin frånvaro ännu idag. Insikten, medvetenheten hos de yngre verkar påtagligt starkare nu än då. 

Vi har också haft metoo som välkomnades av nästan alla som arbetar med kvinnorättsfrågor. Själva var vi inte lika övertygade, då alla människor har rätt till en rättslig prövning i ett fungerande rättssystem. För oss var det skrämmande att dreven fick sådan genomslagskraft, att rättvisa uteblev pga övergrepp och förtalskampanjer. 

En feministisk kamp skall bedrivas ödmjukt och inte genom förtalskampanjer över sociala medier. Framförallt skall vi aldrig tillåta oss att bli marionetter i männens värld, för vi skall vägra vara det svagare könet. Först och främst skall alltid principen "likhet inför lagen" gälla. 

Tyvärr har sociala medier allvarligt skadat och försvagat kvinnorättsarbetet, då man aldrig får döma någon skyldig genom förhatliga förtalskampanjer. Det liknar lite de sk häxprocesserna som pågick under medeltiden. Dessa kvinnor fick aldrig heller tillfälle att försvara sig. Det rådde i Sverige från 2017 lynchstämning mot alla de utpekade männen över sociala medier. Det var ständigt nya upprop av kvinnor som männen utnyttjat genom sin maktställning. 

För oss blev den stora frågan en annan, varför väntade vi, varför fann vi oss i att bli behandlade på detta vis och varför försvarade vi oss inte? Varför vänta på ett drev? På intet vis vill vi föringa kvinnornas vittnesmål, men rättvisa skipas inte genom att ställa sig över lagen. Vi måste våga tillåta oss att vara kritiska.

 

- Vidare så får vi inte glömma att vi fortfarande lever i en värld där kvinnor och barns utsatthet är lika stor idag som när metoo kampanjen startade. Fortfarande dödas kvinnor varje dag genom våld i relation, fortfarande kränks och förföjs kvinnor och fortfarande existerar människohandel på varje kontinent. Däri ligger vårt ansvar och vårt arbete.

I vårt eget land, så uteblir ständigt skydd och rättvisa för våldsutsatta kvinnor. Det finns så grymma berättelser om hur kvinnors rättvisa uteblivit och där rättssystemet begått fruktansvärda misstag. Fortfarande lever kvinnor i vårt land på flykt och fortfarande har vi inte ett fungerande rättssystem.....

Men för detta kommer vi att kämpa för, då lynchmobben inte får utkräva rättvisa. För i ett sådant land eller i en sådan värld vill vi inte delta i.

 

// B K R O Kraft Force 2019-09-07

 

 

                                                   /ros-5.jpg

Samhällets svek mot de utsatta kvinnorna

15 apr 2019


Den fina dokumentären om Josefin Nilsson , bidrog till att starta debatten om mäns våld mot kvinnor igen. Det är mycket positivt, då tystnadskulturen rått i dessa frågor.
Intressant är det faktumet, att alla talar om dessa kvinnor men väldigt få talar till dem.

Väldigt få inser, hur oerhört komplicerat det är för kvinnor att få rätt mot både förövaren liksom inte minst upprättelse av samhället.
På nästan alla punkter brister det svenska rättssamhället. Allt ifrån den dubbla rollen som faktiskt kvinnojorerna har genom sitt samarbetsavtal med kommunerna och dess socialtjänst. Det gör att kvinnor som söker hjälp med minderåriga barn faktiskt anmäls när belägg finns om våld i hemmet. Det gör alltså att kvinnojourerna sedevanligt lämnar in en orosanmälan till socialtjänsten. Med detta får kvinnan ytterligare en kamp att ta sig igenom, i synnerhet om våldet funnits en längre tid, då anses hon ha försummat sin roll som förälder, vars huvudsakliga uppgift faktiskt är att förse sina barn med trygghet. Väl inne i socialtjänsten, så är det inte en självklarhet att det gynnar modern, detta då socialtjänstlagen faktiskt är en ramlag. Där handläggaren tolkar lagen utifrån sina egna värderingar.
En annan sak är rättsväsendets gång, allt för få anmälningar leder till åtal . Allt för få åtal leder till en fällande dom. En kvinna kan upprepade gånger utsatts för grovt våld, ändock är bevisföringen oftast inte tillräcklig för en grovt fällande dom.

Grov kvinnofridskränkning


Grov kvinnofridskränkning innebär att en man begår upprepade brottsliga gärningar mot sin hustru/sambo och att dessa gärningar utgör ett led av upprepade kränkningar mot kvinnans integritet, enligt 4 a § andra stycket brottsbalken (1962:700). Detta innebär att flera enskilda, i sig straffbara, handlingar kan tillsammans utgöra ett enskilt, grovt brott. De handlingar som räknas in under grov kvinnofridskränkning är exempelvis misshandel, olaga hot, olaga tvång, sexuellt eller annat ofredande samt olaga frihetsberövande. Kärnan i grov kvinnofridskränkning utgörs av upprepat och systematiskt våld. Hur många enskilda gärningar som tillsammans innebär en upprepad kränkning ska bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Straffet för grov kvinnofridskränkning är fängelse i lägst nio månader och högst sex år. Vår slutsats av detta är, låga straff och upprepade kränkningar mot de utsatta kvinnorna.

En annan viktig sak är också att samhället kategoriskt misslyckas i beskyddandet av de utsatta kvinnorna. En kvinna som har en stark hotbild, beviljas oftast olika graders skydd av samhället. Detta skydd ges antingen genom polis eller skatteverket. Men detta skydd blir ofta en black om foten. Många gånger är det även möjligt för förövaren att spåra sitt offer. Sedan är skyddsrutinerna som skall fungera på alla plan i samhället ofta bristfälliga.  Genom försäkringskassan, skolan, sjukhuset och andra instanser har upprepade gånger information till fel person kunnat läcka ut.

Barn och Kvinnorätts Organisationen , B K R O Kraft Force, började som en reaktion mot samhällets oförmåga att hjälpa kvinnor i sin värsta utsatthet och att lagstiftningen paradoxalt nog blir en fälla för många kvinnor och deras barn. Vi började nästan som en motståndsrörelse, där vi gemensamt hade olika erfarenheter med det gemensamma, att vi brann för att ge kvinnor och barn bättre möjligheter och förutsättningar. Framförallt accepterade vi inte att kvinnor och barn dagligen offras i en ofungerande rättsapparat. Kvinnofrågor får aldrig bli ett särintresse!

// B K R O Kraft Force

 

                                 /bkro-ros.jpg

Internationella Kvinnodagen 8 mars 2019

8 mar 2019

 

Vi vill gratulera alla kvinnor till vår dag, den Internationella Kvinnodagen.
Den står för solidaritet och medvetenhet. Den är ett förenat ramaskri mot det faktum att kvinnorättsfrågor fortfarande 2019 är ett särintresse.


Ojämlikhet mellan könen fortsätter vara ett problem som präglar världen. Det förhindrar kvinnor att göra sina röster hörda, nedvärderar deras arbetskraft och sätter kvinnor i en position som är underlägsen mäns, både i hemmet och på ett nationellt och globalt plan.


Ekonomisk ojämlikhet mellan könen kostar kvinnor i utvecklingsländer 9 biljoner dollar om året- pengar som inte bara hade kunnat ge kvinnor ökad köpkraft och ge bättre förutsättningar för deras familjer och samhällen utan också betyda en rejäl skjuts för ekonomin generellt.
Länder med större ekonomisk jämlikhet mellan könen har ofta högre inkomstnivåer, och mindre ojämlikhet leder ofta till minskad fattigdom.
Att stötta kvinnor i att få tillgång till anständiga jobb och förbättra deras försörjningsmöjligheter är av största vikt för att kvinnors rättigheter ska tillgodoses, för att minska fattigdomen och uppnå globala utvecklingsmål.


Sedan får vi heller aldrig glömma att våld mot kvinnor förekommer över hela världen. Både i och utanför hemmet, i krig och i fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen.
Detta är och blir den största människorättsskandalen i vår tid.


För varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändå tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera.


Av alla dessa anledningar är den Internationella Kvinnodagen nödvändig. För vi får aldrig glömma att detta är en ständigt pågående kamp.
Detta är vår dag och tillsammans kan vi kämpa för en bättre och rättvisare värld.

B K R O Kraft Force
2019-03-08

 

Bildresultat för symboler för internationella kvinnodagen och feminism                                                                                                                 

Att brytas ned

3 feb 2019

Har du någon gång blivit rädd för den du älskar?

Har han visat upp sidor i sin personlighet som skrämmer dig när ni tagit ett nytt steg in i relationen – kanske flyttat ihop, gift er eller väntar barn?

Kan du vara spontan eller har du börjat lägga band på dina egna känslor? Pejlar du ständigt in hans sinnesstämning och rättar dig efter den?

Avstår du från att träffa personer och göra saker du förut gillade? Känner du ofta att det är något fel på dig? Känner du dig tom och förvirrad? Allt detta är viktiga varningssignaler om psykisk misshandel.

Misshandel måste inte betyda slå, knuffa, sparka, lugga eller annat kroppsligt våld. Psykisk misshandel kan vara lika destruktiv och farlig för din hälsa. Psykiskt våld är ofta upptakten till fysiskt våld. I alla relationer där det förekommer fysiskt våld finns också psykiskt våld. Att tvingas tassa på tå i rädsla att bli slagen är psykisk misshandel.

Psykiskt våld kan ta sig en mängd olika skepnader, en del tydliga och andra så luddiga att det nästan känns overkligt.

Psykiskt våld som gör dig rädd:

  • Oaktsamhet med dina ägodelar. Han kanske slarvar bort eller har sönder dina saker, felparkerar din bil eller lånar grejer som du aldrig får tillbaka, men blir arg om du ber honom ersätta eller kompensera dig.
  • Häftiga raseriutbrott. Han skriker åt dig, kanske slår eller sparkar på väggar och skåp eller kastar saker i golvet.
  • Nonchalans eller elakhet mot ditt husdjur.
  • Nonchalans eller elakhet mot dina eller gemensamma barn.
  • Våld och vårdslöshet mot dina saker, djur eller barn ska alltid tas som bevis på att våldet när som helst kan drabba dig.

Psykiskt våld som gör dig förvirrad:

  • Det kommer smygande. Mannen kanske börjar med att påpeka att du är sötare utan smink eller tala om hur ensam han känner sig när du gör dig i ordning för att gå ut med några kompisar.
  • Det känns som en giftig gas. Det går inte att ta på, men du märker hans humörskiftningar på tonläge, kroppsspråk och mimik, men när du frågar om han är sur eller missnöjd förnekar han det. Kanske svarar han istället att det är du som är sur och otrevlig.
  • Dubbla budskap. Han uppmuntrar dig att göra sådant du tycker om, men när du gör det eller strax innan kan han starta ett bråk om något oväsentligt så att du tappar lusten. Eller ringa och störa dig stup i kvarten så att du inte kan gå upp i det du gör. Egentligen är det psykiska våldet ett dubbelt budskap i sig eftersom han säger att han älskar dig samtidigt som han behandlar dig som någon han hatar.
  • Förvirringsfällor. Den mest raffinerade form av psykisk misshandel är när en man till exempel tar din plånbok, dina glasögon eller annan sak du är beroende av och lägger på ett konstigt ställe. När du letat länge och till sist finner det saknade föremålet kan han skratta åt att du är så vimsig.
  • Psykiskt våld kan se ut på många fler sätt än de ovannämnda. Det enda som är säkert med psykiskt våld är att det alltid trappas upp och blir värre

 

 

                                        /ros-4.jpg

← Äldre inlägg

<a href="http://www.blogglista.se/"><img src="http://www.blogglista.se/button.php?u=bkro" alt="blogglista.se" border="0"></a>

 

 

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

Barn och Kvinnorätts-

Organisationen

Kraft Force

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

 

Välkommen

Även att besöka våra

andra hemsidor:

B K R O- huvudavdelningen:

www.bkroforce.se

 

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

B K R O Barn

www.bkrobarn.eu

www.bkrobarn.se

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

Besök även gärna vår nya

gemensamma hemsida

www.bkrokraftforce.se

 

Facebook