Aktuellt

                                

Kvinnor i Sverige och världen över, brottas med samma problematik och det är främst att vara det svagaste könet. 

Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I och utanför hemmet, i krig och i fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskriminering av kvinnan inskriven i lagen.

 Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser, i alla åldrar, oavsett etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. Förövarna går nästan alltid fria – även i Sverige.

Den största människorättsskandalen i vår tid

Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändå tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera.

Av denna anledning kommer vi här att ha ett diskussionsforum gällande olika kvinnofrågor och naturligtvis utsattheten som tillkommer med detta.

 

B K R O Kraft Force, Barn och kvinnorätts organisationen

 

   

Vårt land är inte ledande i kvinnorätts frågor (2016)

Sverige röstades nyligen in i FNs säkerhetsråd och det var en väldigt nöjd utrikesminister som sade, att nu skulle Sverige driva dom frågor som vi är "världsbäst" på. Nämligen kvinno och barn rätts frågor. Detta är absolut inte sant och taget i det blå. Vårt land har ett mycket dåligt socialt nätverk för dessa utsatta grupper.

Socialtjänsten, som vi så många gånger har kritiserat i deras arbete, har så många brister genom SoL. Deras samordnade roll och dominerande roll i arbetet öppnar ofta upp vägen för stora tragedier som annars skulle kunna undvikas. Sverige 2016, är så mycket kallare än bara för några år sedan.

Utslagningen och fattigdomen bara ökar och med detta även klassskillnaderna. Ett av de största problemen som vi har är bostadsfrågan för vi har stor bostadsbrist i landet. För de svagaste grupperna finns ingen självklar rättighet till ett boende.

En utsatt kvinna, kan välja att stanna i det destruktiva förhållandet för att hon och barnen inte har någonstans att ta vägen helt enkelt. Ibland förpliktar det också med livet tyvärr. Kvinnors möjlighet att ta sig från ett förhållande är så begränsat att det istället blir en dödsfälla. Detta är en av frågorna som vi arbetar med. En av dem viktigaste. 

Därför blir vår slutsats av Margot Wallströms bedrift att ta Sverige in i säkerhetsrådet följande; Hur kan vårt land avvara miljontals kronor på en kampanj som hade kunnat användas på de svagaste grupperna i landet?

Sverige har lång väg att gå och ett nytänk behövs om vi skall kunna skapa trygghet för varje utsatt kvinna och barn.

B K R O Kraft Force

 

 

                                       

 

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg