Hjälp

/20-amazing-nature-photography-that-will-wow-you.jpg                                    

Du har alltid ett val.

Att söka sig från våld och förtryck låter som ett enkelt val, men är långt ifrån det. Detta då kvinnan uder längre tid har brutits ner både psykiskt och fysiskt. Hon är en skugga av hennes forna jag och hennes självkänsla är borta. Långt inne i henne funderar hon även på om allt kan vara hennes fel, precis som förövaren säger. Men det finns alltid en väg ut och en väg tillbaks till livet. Även om den känns långt borta.

Det första steget

Kontakta någon anhörig och berätta din historia, främst för att du inte skall vara ensam. Även för att denna anhörig blir ditt skydd, som håller ett vakande öga över dig och din familj. Att dela hemligheten med någon, gör dig också starkare och redo för att ta nästa steg. Kontakta oss, kvinnojouren, kvinnofridslinjen eller polisen. Berätta din historia. Från den stunden får du uppbackning hela vägen. 

Vilken hjälp kan du få?

Om du anmäler brott till polisen, så får du ett målsägandebiträde, som skall tillvarata dina intressen och skydda dig under en eventuell rättegång. Du kan också få ett kontaktförbud, som skall förhidra förövaren att förfölja dig. Dessvärre, så efterlevs dessa inte alltid. Men detta kontaktförbud är inte bara en fysisk garanti utan den sträcker sig även till trakasserier över mobiltelefonen till sociala medier. 

Det är också socialtjänstens ansvar att skydda offret från förövaren. Detta gäller såväl kvinnor som barn.

Du kan också få stöd av brottsofferjouren när du gjort din anmälan.

Kvinnojourerna gör ett fantastiskt arbete och ger dig en kontaktperson som följer dig längs vägen.

Vi på B K R O , arbetar från en plattform där alla resurser skall sättas in genom oss och att vi då blir den samordnande parten. Detta då vi tror på en stark bas, som underlättar för både kvinnor och barn på väg tillbaks till livet.

 

B K R O Kraft Force

 

"När livet står stilla och man befinner sig i djupaste förtvivlan, när man känner sig reducerad som person och man har förlorat allt hopp.

När man accepterar att livet inte blir bättre. Det är då man är som sårbarast och det är då som hjälpen behövs som mest. När rädslan är så stor för det okända, det är då som steget behövs ta. Det är livsnödvändigt! För hela din överlevnad!

När beslutet är taget, blir också stegen lättare att ta. Du har valt din väg och du är på väg att styra ditt eget liv och öde. Du är inte beroende av någon annan som styr dina steg och övervakar dina steg.

Du är FRI."

 

 

 

 

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg