Återkoppling till psykisk misshandel.

Vi väljer att göra en återkoppling till den psykiska misshandeln, just för att allting startar just där i normaliseringsprocessen. Kvinnan bryts systematiskt ner, till hon upplever det som ett "normalt" beteende. Hon blir apatisk och hon känner att allt är hennes fel och att hon är orsaken till allt dåligt. Hennes självkänsla är helt borta. Tyvärr anser alltför många att den psykiska misshandeln inte är allvarlig, men tvärtom, då offret avsiktligen reduceras av förövaren och allt börjar tyvärr där. Man förminskar inte och man förlöjligar inte den personen som man älskar.

Tvivlar du på vad du upplevt?

Människor som blir utsatta för misshandel tvivlar ofta på att deras uppfattning och upplevelser är riktiga. Det beror på att misshandeln bryter ner ens självkänsla så att man till sist inte tror att det man ser, hör och känner är verkligt. Många misshandlare säger dessutom att partnern är tokig, psykiskt sjuk eller dum i huvudet för att få dig att tvivla på dig själv.

Det finns en enkel regel du kan följa:

Känner du igen dig?

Om det så bara är i några av exemplen så är du med stor sannolikhet utsatt för psykisk misshandel av din partner. Psykisk misshandel lämnar inga blåmärken och benbrott, men det knäcker ditt inre. Många som utsatts för både fysisk och psykisk misshandel har sagt att de upplevde den psykiska misshandeln som värre än slagen och sparkarna. Misshandeln brukar i regel trappas upp och det är inte ovanligt att den som misshandlar psykiskt börjar ta till även fysiskt våld efter ett tag.

4 feb 2017

 

Välkommen till

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts-

Organisationen

 

/bkro-1.jpg

 

Välkommen

Även att besöka våra

andra hemsidor:

B K R O- huvudavdelningen:

www.bkroforce.se

 

/bkro-1.jpg

 

 

/bkro-1.jpg

 

 Barn och ungdoms

avdelningen

B K R O Barn

www.bkrobarn.se

www.bkrobarn.eu

 

/bkro-1.jpg

Den internationella

avdelningen

B K R O International

www.bkrointernational.site