Att våga be om hjälp.

Vi lever alldeles för länge i omöjliga siuationer.

Oftast på grund av rädsla men också för att vi under den

svåra resan även förlorat vår självkänsla.

Vi börjar att tänka, att jag kanske verkligen förtjänar detta.

Att jag faktiskt är så dålig, att detta blir priset jag får betala.

Självföraktet kommer väldigt snabbt dessvärre.

Men detta beror på normaliseringsprocessen, som gör att vi människor

väldigt snabbt anpassar sig till onormala.

Såsom hot och våld.

Därför är det så viktigt att våga be om hjälp.

Att våga vara svag är också en inre styrka.

För Du är viktig och alla Ni är viktiga.

Vi har alla rätt till ett tryggt och fridfullt liv.

Du eller Ni behöver inte orka själva.

Vi på Kraft, finns för att hjälpa Er till ett bättre liv.

/ Kraft

 

9 Sep 2014

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg