Att våga be om hjälp.

Vi lever alldeles för länge i omöjliga siuationer.

Oftast på grund av rädsla men också för att vi under den

svåra resan även förlorat vår självkänsla.

Vi börjar att tänka, att jag kanske verkligen förtjänar detta.

Att jag faktiskt är så dålig, att detta blir priset jag får betala.

Självföraktet kommer väldigt snabbt dessvärre.

Men detta beror på normaliseringsprocessen, som gör att vi människor

väldigt snabbt anpassar sig till onormala.

Såsom hot och våld.

Därför är det så viktigt att våga be om hjälp.

Att våga vara svag är också en inre styrka.

För Du är viktig och alla Ni är viktiga.

Vi har alla rätt till ett tryggt och fridfullt liv.

Du eller Ni behöver inte orka själva.

Vi på Kraft, finns för att hjälpa Er till ett bättre liv.

/ Kraft

 

9 Sep 2014

 

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

Barn och Kvinnorätts-

Organisationen

Kraft Force

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

 

Välkommen

Även att besöka våra

andra hemsidor:

Officiella samlade

B K R O Kraft Force

hemsida

www.bkrokraftforce.me

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

B K R O Barn

www.bkrobarn.eu

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

Politiska grenen

www.sverigesmangfald.site

 

Facebook