B K R O Krönika

I fem år har B K R O funnits och så mycket har hänt under dessa år. När vi startade så efterlyste vi ett nytänkande kring våldutsatta kvinnor och deras barn. En förändring som skiner med sin frånvaro ännu idag. Insikten, medvetenheten hos de yngre verkar påtagligt starkare nu än då. 

Vi har också haft metoo som välkomnades av nästan alla som arbetar med kvinnorättsfrågor. Själva var vi inte lika övertygade, då alla människor har rätt till en rättslig prövning i ett fungerande rättssystem. För oss var det skrämmande att dreven fick sådan genomslagskraft, att rättvisa uteblev pga övergrepp och förtalskampanjer. 

En feministisk kamp skall bedrivas ödmjukt och inte genom förtalskampanjer över sociala medier. Framförallt skall vi aldrig tillåta oss att bli marionetter i männens värld, för vi skall vägra vara det svagare könet. Först och främst skall alltid principen "likhet inför lagen" gälla. 

Tyvärr har sociala medier allvarligt skadat och försvagat kvinnorättsarbetet, då man aldrig får döma någon skyldig genom förhatliga förtalskampanjer. Det liknar lite de sk häxprocesserna som pågick under medeltiden. Dessa kvinnor fick aldrig heller tillfälle att försvara sig. Det rådde i Sverige från 2017 lynchstämning mot alla de utpekade männen över sociala medier. Det var ständigt nya upprop av kvinnor som männen utnyttjat genom sin maktställning. 

För oss blev den stora frågan en annan, varför väntade vi, varför fann vi oss i att bli behandlade på detta vis och varför försvarade vi oss inte? Varför vänta på ett drev? På intet vis vill vi föringa kvinnornas vittnesmål, men rättvisa skipas inte genom att ställa sig över lagen. Vi måste våga tillåta oss att vara kritiska.

 

- Vidare så får vi inte glömma att vi fortfarande lever i en värld där kvinnor och barns utsatthet är lika stor idag som när metoo kampanjen startade. Fortfarande dödas kvinnor varje dag genom våld i relation, fortfarande kränks och förföjs kvinnor och fortfarande existerar människohandel på varje kontinent. Däri ligger vårt ansvar och vårt arbete.

I vårt eget land, så uteblir ständigt skydd och rättvisa för våldsutsatta kvinnor. Det finns så grymma berättelser om hur kvinnors rättvisa uteblivit och där rättssystemet begått fruktansvärda misstag. Fortfarande lever kvinnor i vårt land på flykt och fortfarande har vi inte ett fungerande rättssystem.....

Men för detta kommer vi att kämpa för, då lynchmobben inte får utkräva rättvisa. För i ett sådant land eller i en sådan värld vill vi inte delta i.

 

// B K R O Kraft Force 2019-09-07

 

 

                                                   /ros-5.jpg

7 Sep 2019

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg