Dem osynliga barnen.

Vem ser dem rädda, dem osäkra och dem som kämpar med gråten i halsen? Vem ser dem tuffa som avreagerar sig på grund av all smärta som dem bär inom sig? Vem förstår att bråkstaken bär på stor sorg och smärta? Eller klassens clown, som får alla att skratta för att inte känna för mycket av sin egen smärta? Vem ser dem egentligen? Vem ser bortom fasaden, vem ser barnet som hela tiden har ont? För att just det barnet växt upp med våld och hot. Vi glömmer att barnen först och främst skyddar sin mor och sina syskon och att dem vaktar sin familj med sina liv!

Att samhället också blir ett yttre hot mot deras liv och deras familj. Så till den graden att barnen till varje pris beskyddar sin familj. Och någonstans har vi som samhälle misslyckats när barnen och familjen, väljer att inte be om hjälp. När rädslan för konsekvenserna blir större än möjligheten till räddning. Av den anledningen måste vårt samhälle också förändras och bli humanare. För socialtjänstlagen har för många av dessa barn visat sig vara skoningslös. Detta vet jag genom mitt arbete med dessa barn. Därför finns ingenting viktigare än att trygga våra barns framtid. Och synliggöra dem osynliga barnen. Vi på Kraft ser alltid barnen först.

30 Sep 2014

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg