Den internationella Kvinnodagen 2021

                          /international-womens-day-poster_.jpg

 

Idag är den internationella Kvinnodagen och denna dag symboliser jämlikheten som vi strävar efter att en dag ha. På många vis är det ett misslyckande i sig, att vi kvinnor behöver denna dag. För 2021 borde vi ha nått så mycket längre än vad vi har gjort världen över. 

Det dystra faktumet att halva jordens befolkning (kvinnor) ses som mindre värda och inte tillförsäkras samma rättigheter och möjligheter som män är ett nederlag för ett civilisisatoriskt demokratiskt tänkande, baserat på varje människas lika värde. 

Fortfarande världen över, har männen fler möjligheter än kvinnorna och det gäller i stort sett i varje livsval. Fortfarande i Sverige och världen över brottas kvinnor med samma uråldriga problematik, nämligen att vara det svagaste könet.

Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter, nämligen rätten till hälsa,personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändock tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världenerkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Detta kan vi aldrig acceptera!

Våldet mot kvinnor förekommer över hela världen, i och utanför hemmet, i krig och i fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskrimineringen av kvinnan inskriven i lagen.

Våldet är rått och hänsynslöst och vet definitivt inte av samhällsklasser, ålder, etnicitet, kulturell eller religös tillhörighet. Utgången är oftast den samma, att förövarna oftast går fria.

Vi har sedan ett år levt i orona pandemin som inte bara skördar dödsoffer i covid-19, utan den skördar ständiga offer i tragedier som skapas i pandemins kölvatten. Där är kvinnor återigen stora offer. För i dessa tider går ingen säker. 

Därför skall vi idag känna stolthet över den internationella kvinnodagen vars strävan är att göra oss jämlika med männen. Tillsammans kan vi utföra stordåd och tillsammans är vi en kraft och så mycket starkare. 

Jag kommer så länge jag lever, att vara en stolt feminist, som tror på social, politisk och ekonomisk jämställdhet mellan könen.

Annah

B K R O Kraft Force

2021-03-08

8 Mar 2021

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg