Den internationella kvinnodagen 2022

                        /sign-up-_-linkedin.jpg

Idag är det den internationella kvinnodagen, en dag som betyder mycket för många av oss. Det är en dag att reflektera över kvinnans historia och hennes roll i samhället. Och varje år kommer jag till samma slutsats, vi har ännu inte i Sverige eller globalt kommit så långt att vi kan vara nöjda. 

Vi står i slutet av en svår pandemi, som har orsakat svåra skador på vårt samhälle, ekonomisk osäkerhet och instabilitet, ökad arbetslöshet och utsatthet och i detta hamnar ofta kvinnorna i underläge och som genererar i många svåra livsöden och tragedier. 

Vi lever också i en allt osäkrare tid säkerhetspolitiskt, när ett brutalt krig utspelar sig bara några timmars resa från Sverige. Vår värld ter sig allt omänskligare, och i denna värld skall vi inte bara överleva utan också bli starkare.

Fortfarande världen över, har männen fler möjligheter än kvinnorna, och detta gäller i princip i alla deras olika livsval. Fortfarande i Sverige och i världen över, så brottas kvinnor med samma uråldriga problematik, nämligen att vara det svagaste könet!

Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter, nämligen rätten till hälsa,personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändock tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Detta kan vi aldrig acceptera!

Våldet mot kvinnor förekommer över hela världen, i och utanför hemmet, i krig och i fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskrimineringen av kvinnan inskriven i lagen.

Våldet är rått och hänsynslöst och vet definitivt inte av samhällsklasser, ålder, etnicitet, kulturell eller religös tillhörighet. Utgången är oftast densamma, att förövarna oftast går fria. Våldet härskar fortfarande, och ännu idag har vi inte tillräckliga handlingsplaner för att få stopp på våldsspiralen. Vår lagstiftning är också undermålig när det gäller våldsutsatta kvinnor och skyddet är fortfarande inte tillräckligt starkt. 

Därför är denna dag oerhört viktig, för det får alla kvinnor i Sverige och i världen att förstå, att vi är en kraft tillsammans. För denna dag visar vår strävan att göra oss jämlika . Tillsammans kan vi utföra stordåd och tillsammans är vi en kraft och tillsammans skapar vi en ljusare, tryggare och rättvisare värld. För en bättre morgondag!

 

Ally Penzi

 

8 Mar 2022

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg