Detta är våld

Psykiskt våld är att bli hotad eller att närstående (även husdjur) blir hotade. Att bli kallad kränkande och nedvärderande saker, blir kontrollerad eller isolerad är också psykiskt våld.

Fysiskt våld är exempelvis att bli slagen, sparkad, ör-filad, knuffad och att bli utsatt för strypgrepp.

Sexuellt våld är att bli tvingad att vara med i, eller se på, sexuella handlingar mot sin vilja.

Materiellt eller ekonomiskt våld är att få familjens saker, personliga ägodelar eller barnleksaker sönderslagna. Det kan också vara att inte få bestämma över sina egna pengar.

 

                                          /ros-4.jpg

17 jun 2017

Välkommen

Välkommen till

www.bkro.eu.

Barn och Kvinnorätts-

Organisationen

/bkro-1.jpg

Välkommen

Även att besöka våra andra hemsidor:

Svenska kvinnorättsavdelningen

www.bkroforce.se

www.bkro.se

 

/bkro-1.jpg

 

Den internationella kvinnorätts

avdelningen 

www.bkro-kraft-force.com

 

/bkro-1.jpg

 

 Barn och ungdomsavdelningen

www.bkrobarn.com

www.bkrobarn.se

www.bkrobarn.eu

/bkro-1.jpg

 

-----------------------------

Nyhetsbrev

Vill ni prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Få dem senaste nyheterna?

Tider för föreläsningar och seminarier?

 

Vill ni bli

medlemmar?

Stödjande eller aktiva?

Medlemsavgiften är 200 kronor

per år.

Vill ni ge bidrag och donationer?

8103-4 933182551-4

(Swedbank)

Organisationsnummer:

802488-9142