En berättelse från verkligheten.

Under många år har vi kommit i kontakt med kvinnor med mycket skilda livsöden men med ett gemensamt och detta är utsatthet. För några år sedan kom jag personligen i kontakt med en kvinna som färdades långt för att träffa mig och be mig om hjälp. Det första som slog mig var hennes extrema utsatthet. Hon hade kommit från ett afrikanskt land, medtagen av en man som hon inte ens visste namnet på. Han hade lovat henne ett liv och ett hem. Denna kvinna lämnade sina barn för tanken på en framtid i väst, men hon visste inte ens vilket land hon skulle resa till. Hon trodde sade hon att det var USA.

När hon kom hit, så visste hon inte ens att hon befann sig i Sverige och hon hade heller aldrig hört talas om Sverige. Hon bodde tillsammans med mannen i ett hotellrum i Stockholm, där han blev allt mer introvert och våldsam och krävde varje dag sex av henne. När hon en dag mot sin vilja blivit tvingad till sex, så sade hon till mannen att hon skulle ringa polisen om han inte tog henne med till hans hem.

Nästa dag när hon vaknade, var mannen borta och alla hans saker samt hennes pass. Hon gick ner till hotellreceptionen och anmälde att hon blivit övergiven av mannen som tagit hennes pass. Receptionisten ringer inte polisen utan en taxi som tar henne till migrationsverket i Solna för att söka assyl.

Redan där gick allt fel, då en polisanmälan skulle ha gjorts, istället trodde hon att hennes möjlighet bara var att söka assyl och på dessa grunder beviljas mycket sällan assyl. Efter tre avslag på sin assylansökan kom hon till oss i mycket dålig form. Vi gjorde en ny överklagan som ej beviljades och hon försvann för att senare återkomma i ännu dåligare skick då hon tvingades till att sälja sig själv. Med gemensamma krafter kunde hon vända sitt liv och allt var bättre för en tid. 

Men så kom den nya lagen som trädde i kraft sommaren 2016, som ställde alla assylsökanden som hade fått tre avslag på sina assylansökningar utan varken boende eller dagersättning. Detta skapade ett enormt kaos, då de flesta gick under jorden och med detta så kom många av dessa människor att utnyttjas och för många kvinnor återstod prostitution som möjligheten att överhuvud taget överleva. Vår klient drabbades hårt.

Så med detta sagt, det finns alltid bakomliggandes orsaker till varför någon väljer att prostituera sig. Livet är långt ifrån enkelt. Livet är många gånger skoningslöst.

 

// B K R O Kraft Force

 

                                               /bkro-ros.jpg

 

                                            

5 Apr 2017

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg