Ett Gott Nytt År 2023

Vi önskar alla klienter och läsare  ett Gott Nytt  År 2023. Vi vill också rikta ett stort tack för allt engagemang och stöd under 2022. Må detta år bli ett fredligare år!

 

// B K R O Kraft Force

31 Dec 2022

 

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

/deep-red-by-nemling-on-deviantart.jpg

Barn och Kvinnorätts-

Organisationen

Kraft Force

www.bkrokraftforce.me

/deep-red-by-nemling-on-deviantart.jpg

B K R O Barn

www.bkrobarn.eu

/deep-red-by-nemling-on-deviantart.jpg

Politiska grenen

www.sverigesmangfald.site

www.diversity.name

/deep-red-by-nemling-on-deviantart.jpg

Facebook