Internationella dagen mot våld av kvinnor.

Internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november, instiftades av FNs generalförsamlings tredje kommitté år 1999 som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor efter att syster Mirabel kämpade emot diktatur och mördades av Rafael Trujijo. I resolutionen slog man fast att våld mot kvinnor är ett hinder för jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor är enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang.

Allt för många kvinnor misshandlas och dödas varje år över hela världen. Det sexuella våldet härskar lika mycket.På en global såväl som en nationell nivå har mäns våld mot kvinnor definierats som ett utbrett folkhälso- och samhällsproblem som utgör ett allvarligt hot mot kvinnors och barns hälsa, välbefinnande och liv. Enligt FN befinner sig kvinnor världen över i en position av kroppslig utsatthet i det offentliga såväl som det privata och mäns våld utgör ett hot mot kvinnors kroppsliga och sexuella integritet.

Vi får aldrig glömma...

1 Dec 2014

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg