Internationella kvinnodagen.

I dag är internationella kvinnodagen och med detta infinner sig motstridiga känslor i mig, ena sidan är jag stolt att vara kvinna men å andra sidan i ett bättre samhälle skulle inte nödvändigheten finnas i att ha en internationell kvinnodag. Kvinnors intressen skulle inte vara särintressen och vi skulle ha en annan status och andra rättigheter. För sanningen är att vi lever i männens värld och vi har lång väg att gå. Jag föddes aldrig till feminist, utan livet och mina erfarenheter formade mig till en feminist och kämpe.

Jag läste under morgonen olika artiklar relaterade till den internationella kvinnodagen, i en artikel stoltserade man med en undersökning gjord i USA, som visar att Sverige är världsbäst på kvinnofrågor och att detta är ideal landet för kvinnor. Jag skulle med bestämdhet hävda det motsatta. Vi valdes också förra sommaren in i FNs säkerhetsråd med slogan att Sverige är världsledande i kvinnofrågor. Efter en rekorddyr kampanj. Jag skulle vilja säga att med mina erfarenheter, så anser jag vår svenska modell som ett hån mot alla utsatta kvinnor. För vår svenska lagstiftning blir alldeles för ofta dödsfällor för utsatta kvinnor. Just för att Sveriges strävan efter jämlikhet präglar hela vår lagstiftning. Det är oerhört bra att kvinnor lyfts fram och att kvotering kan användas. Det är bra att kvinnan lyfts fram på ett annat sätt idag än tidigare. Ändock är vi så långt ifrån ett rättvist och jämlikt samhälle. Så länge som vårt samhälle inte kan hjälpa och beskydda de mest utsatta grupperna i samhället, pga komplexiteten i vår lagstiftning, så är vi kvinnor bara ett särintresse och fortfarande de som förlorar mest. 

 Det har alltid funnits en historisk obalans i maktrelationerna mellan män och kvinnor, förvärrade av ökande ojämlikhet inom och mellan olika samhällen och länder, leder till ökad diskriminering av kvinnor och flickor. Runtom i världen missbrukas tradition, kulturella värden och religion för att inskränka kvinnors rättigheter, befästa sexism och försvara kvinnofientliga seder.

Kvinnors lagliga rättigheter, som aldrig varit jämlika med männens på någon kontinent, eroderas vidare. Kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar ifrågasätts och undergrävs. Kvinnor blir rutinmässigt måltavlor för skrämseltaktik och trakasserier såväl i cyberrymden som i det verkliga livet. I de värsta fallen bygger extremister och terrorister sina ideologier kring kvinnors underkastelse och utsätter dem för sexuellt och könsbaserat våld, tvångsäktenskap och reellt slaveri.

Trots vissa framsteg är det fortfarande män som innehar de ledande positionerna på spelplanen, och det ekonomiska lönegapet ökar tack vare gammaldags attityder och inrotad manlig chauvinism. Vi måste förändra detta genom att stärka kvinnor på alla områden, låta deras röster höras och ge dem kontroll över sina liv och vår världs framtid.

Att neka kvinnor och flickor deras rättigheter är inte bara orätt i sig; de ekonomiska och sociala konsekvenserna är allvarliga och drabbar oss alla. Könsjämlikhet har en transformativ effekt som är livsviktig för att ett samhälle och dess ekonomi ska fungera till fullo.

Därför medsystrar, har vi en lång väg att vandra och vi får aldrig någonsin ge upp hoppet om en bättre värld.

 

// Zannah, ordförande i B K R O

 

 

8 Mar 2017

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg