Internationella Kvinnodagen 8 mars 2019

 

Vi vill gratulera alla kvinnor till vår dag, den Internationella Kvinnodagen.
Den står för solidaritet och medvetenhet. Den är ett förenat ramaskri mot det faktum att kvinnorättsfrågor fortfarande 2019 är ett särintresse.


Ojämlikhet mellan könen fortsätter vara ett problem som präglar världen. Det förhindrar kvinnor att göra sina röster hörda, nedvärderar deras arbetskraft och sätter kvinnor i en position som är underlägsen mäns, både i hemmet och på ett nationellt och globalt plan.


Ekonomisk ojämlikhet mellan könen kostar kvinnor i utvecklingsländer 9 biljoner dollar om året- pengar som inte bara hade kunnat ge kvinnor ökad köpkraft och ge bättre förutsättningar för deras familjer och samhällen utan också betyda en rejäl skjuts för ekonomin generellt.
Länder med större ekonomisk jämlikhet mellan könen har ofta högre inkomstnivåer, och mindre ojämlikhet leder ofta till minskad fattigdom.
Att stötta kvinnor i att få tillgång till anständiga jobb och förbättra deras försörjningsmöjligheter är av största vikt för att kvinnors rättigheter ska tillgodoses, för att minska fattigdomen och uppnå globala utvecklingsmål.


Sedan får vi heller aldrig glömma att våld mot kvinnor förekommer över hela världen. Både i och utanför hemmet, i krig och i fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen.
Detta är och blir den största människorättsskandalen i vår tid.


För varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändå tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera.


Av alla dessa anledningar är den Internationella Kvinnodagen nödvändig. För vi får aldrig glömma att detta är en ständigt pågående kamp.
Detta är vår dag och tillsammans kan vi kämpa för en bättre och rättvisare värld.

B K R O Kraft Force
2019-03-08

 

Bildresultat för symboler för internationella kvinnodagen och feminism                                                                                                                 

8 Mar 2019

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg