Konsten i att vara kvinna

                            /a-perfect-distraction-70_-promise.jpg

Ibland är det en konst att vara en kvinna i männens värld, ibland krävs ingenting och allt är såsom det alltid borde vara. På lika villkor. Men ibland blir vi kvinnor på alla sätt och vis, ett särintresse i männens värld. 

Sverige hamnar i toppen, när det gäller rankingen av jämställdheten i de europeiska medlemsländerna. Men Sverige är fortfarande inte ett jämställt land. Män har till exempel betydligt högre inkomst än kvinnor trots att kvinnor statiskt sett har högre betyg och utbildning och män har även som grupp större makt och inflytande på arbetsplatser och i samhället. När kvinnor inte får samma mänskliga rättigheter som män, är det diskriminering av kvinnor. Diskriminering av kvinnor är också när de inte har samma friheter som män när det gäller politik, ekonomi, kultur och att vara aktiva i samhället.

Fortfarande är hemmet för de flesta kvinnans ansvar liksom oftast barnen. Fortfarande är lönesättningen till männens fördel. Kvinnor får hela 24 % lägre lön. Ännu är majoriteten i riksdagen män. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Ännu misshandlas kvinnor och fortfarande våldtas kvinnor. Och detta får vi aldrig glömma. Kvnnomisshandel är ett brott och innebär våld som utförs av en man mot en kvinna, som antingen lever eller har levt tillsammans i en intim relation (Widding Hedin, 1997). Nästan allt våld mot kvinnor sker i hemmet.

Kvinnomisshandel handlar också om normer och värderingar i en grupp och kultur i ett samhälle. Där har vi könsroller och med detta förväntade föreställningar om manlighet och kvinnlighet. Och i denna tradition , har kvinnan blivit det svagare könet. Denna föreställning har varit härskande i många kulturer över världen.

Vi kan ta ett bildligt exempel från Oscars galan 2022, när Will Smith gick fram till Chris Rock och gav honom en örfil, för att han skämtat om hans fru. Först och främst behöver aldrig en kvinnas heder försvaras av en man. Det i sig är ett primitivt tänkande. Men det värsta var mest publikens reaktion men också de ansvariga för Oscars galan, som genom sin tystnad och även vissa som visade sympatier öppet för Will Smith. Den gyllene regeln, i alla olika sammanhang är att våld alltid är oacceptabelt. Varför regerade inte publiken eller arrangören? Hur kunde tillställningen få fortsätta med Will Smith närvarande?

Samma liknelse kan vi dra både vid kvinnomisshandel men också mobbning. Det är alltför vanligt att allmänheten väljer att blunda för både kvinnomisshandel, misshandel allmänt liksom mobbning. Tystnadskulturen är utbredd, i synnerhet i Sverige. Jag själv har kommit i kontakt med offer som har kunnat misshandlats ute och ingen har ingripit. Ute på arbetsplatser och i skolor, så mobbas barn och vuxna dagligen, och där den stora massan faktiskt väljer att vända bort ansiktet. Detta är inte bara feghet, utan det är också ett tyst medgivande. 

/ B K R O Kraft Force

- Sist vill vi tillkännage att vi har fått en ny medarbetare, Maya B S. Som trots sin unga ålder har en enorm erfarenhet av dessa frågor som vi arbetar med här. Hon är mest av allt en överlevare och hon brinner för att göra skillnad.

Välkommen Maya, vi är enormt stolta över att ha dig hos oss.

B K R O Kraft Force, genom Ally Penzi

8 May 2022

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg