Lågkonjunkturen skördar många offer

/5e09cf6d-24c7-4458-b477-7cd4fae397d8.jpg

Allt sedan pandemins början 2020, har livet blivit svårare i Sverige och övriga omvärlden. Väldigt snabbt stod det klart för många, att landets och länders ekonomier blev viktigare än människoliv. I Sverige infördes visserligen pandemilagar, men man stängde aldrig ner samhället, mest i rädsla för de ekonomiska konsekvenserna för landet.

Hur rätt eller fel Sveriges hantering av pandemin var, kommer det att tvistas om årtionden fram. För onekligen har Sverige drabbats hårt av pandemin, både i antalet döda och smittade, men också i de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Arbetslösheten har ökat, konkurserna har ökat. Men även den fysiska och psykiska hälsan har påverkat befolkningen. 

Lågkonjunkturen, som absolut inte är en följd av Ukraina kriget, utan snarare en reaktion på pandemin, påverkat i stort sett landets alla invånare. Matpriserna har ökat med många procent, vilket gör att hushållsekonomin blir oerhört ansträngd.  Därtill de kraftigt höjda elpriserna , som i sin tur är ett resultat av kriget mellan Ukraina och Ryssland. Detta gör att människor blir ännu mera sårbara i sin vardag.  Människor som redan lever under ansträngda förhållanden får det ännu svårare. 

Förenklat kan man påstå att efterdyningarna av pandemin är lågkonjunkturen, som kommer att skörda många nya offer i sin väg! 

Våldsspiralen kommer tyvärr att öka med den ekonomiska desperationen. Nya och svårare levnadsvillkor, skapar ansträngda relationer och ansträngda familjer. Men fysisk och psykiskt våld kan aldrig ursäktas, inte ens i ekonomiskt bistra tider.

//Ally

B K R O  Kraft Force

 

25 Jan 2023

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg