Lång väg till jämlikhet

                                /ros.jpg

På många områden i samhället, så finner man tyvärr allt som oftast stora orättvisor när det gäller lika förutsättningar oberoende kön. Sjukvården är inget undantag! Där diskrimineras kvinnan gällande kön, ålder och social tillhörighet. 

Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, så har den nedbantade psykiatrin kommit att diskriminera kvinnor beträffande sitt kön och sin ålder.  Detta kan gälla allt ifrån överdoser till svårt självmordsbenägna patienter. Det är mycket svårt att blunda för denna diskriminering. 

Detta är lika förekommande när det gäller hjärtsjukvården. Kvinnors symtom tas allt för sällan på samma allvar som mäns symtom. 

Nu visar en ny studie,  publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Heart Association, att kvinnor har dubbelt så hög risk att dö efter en hjärtinfarkt. Resultaten kan inte förklaras med att kvinnorna är äldre eller sjukare på annat sätt när de får sin infarkt. Den viktigaste orsaken kan vara ojämlik vård. "Resultaten talar för att det är så." säger Tomas Jernberg, professor och hjärtläkare vid Danderyds sjukhus. 

Den nya studien omfattar 180 368 infarktdrabbade kvinnor och män i det svenska kvalitetsregistret Swedeheart. Kvinnor fördubblar sin risk att dö inom ett år efter sin hjärtinfarkt, jämfört med mäns risk att dö av sin infarkt. 

Forskarna har varit oeniga om kvinnors prognos efter infarkt, om det verkligen finns könsskillnader eller inte. Men i tidigare studier har man inte tagit hänsyn till att kvinnor i allmänhet lever längre än män, poängterar Tomas Jernberg. Det gjorde forskarna i den nya studien. Det här är dessutom en av de största studier om könsskillnader när det gäller hjärtinfarkt som gjorts.

Studien visar också att kvinnor i mindre utsträckning får den bästa, evidensbaserade, behandlingen. Infarktdrabbade kvinnor får mer sällan tidiga ingrepp med ballongvidgning och bypass-operation. De får också i lägre utsträckning behandling med blodförtunnande-, blodtrycks- och blodfettssänkande läkemedel. Det här kan förklara den dubblerade risken att dö för kvinnorna, enligt forskarna. Men varför läkarna gör skillnad på könen vet de däremot inte. 

Resultaten är tyvärr inte unika. Tidigare forskning har visat att kvinnor får sämre och billigare vård än män. Hjärtsjuka kvinnor får vänta längre på undersökning och behandling och får inte vård på hjärtintensiven lika ofta som män.

Sjukvården behandlar hjärtsjuka kvinnor och män olika, och resultatet är att kvinnor har högre risk att dö. Svensk hjärtsjukvård påstås ofta vara i världsklass. Då måste kvinnors liv vara lika viktiga att rädda som mäns.

Vi kan inte längre tiga och acceptera att kvinnors liv offras i en ojämlik vård. Våra liv är lika värdefulla som mäns liv.

8 Mar 2020

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg