Det största samhällsproblemet

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar de utsatta stort lidande. Det förebyggande arbetet vid våld i nära relationer handlar främst om att minska återfall och upprepad utsatthet genom strategiska insatser, stöd till brottsoffret och insatser för våldsutövaren. Att även tidigt belysa attityder, normer och värderingar kring våld och manlighet är angeläget.

Våld i nära relationer omfattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, eller hot om våld och kan förekomma inom alla former av nära relationer. Brås nationella trygghetsundersökning från 2014 visar att risken att utsättas för våld av närstående är störst för kvinnor, vid en dryg tredjedel av misshandelsbrotten mot kvinnor var gärningspersonen en närstående. Män står för den stora majoriteten av våldet, men det finns även kvinnliga förövare samt våld i samkönade relationer. Då det i övrigt inte går att identifiera särskilda riskgrupper i samhället för våld i nära relationer handlar det förebyggande arbetet om att minska upprepad utsatthet och återfall i brott.

Kvinnor och män är lika utsatta för brott i nära relationer. Men kvinnor
utsätts oftare för grövre upprepat våld, och är oftare i behov av vård
med anledning av grov misshandel. Det framkom i Brås kartläggning brott i nära relationer från 2014.

 

- Denna undersökning skall vi fortsätta att belysa och diskutera på bloggen under December månad. Detta då vi går mot julhelgen, som är både underbar och samtidigt väldigt farlig för dessa utsatta grupper

15 Dec 2014

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg