När vårt rättssystem inte fungerar

Alltför många gånger har det svenska rättssystemet inte fungerat för våldsutsatta kvinnor. För många gånger möts de anmälande kvinnorna av nonchalans och mycket få gånger går de ansökta  kontaktförbuden igenom. Detta är en skandal utan dess like, hur många fler kvinnor skall offras innan vårt rättssystem blir säkert för oss kvinnor?

För hur många anmälningar skall till för att man skall tas på allvar. Hur många offer måste radas upp, de flesta döda och många skadade och traumatiserade för livet! Detta är inte värdigt ett framstående land som Sverige.

Senast nu har en rättegång varit mot Fatima Berggrens mördare. Hon hann göra flera anmälningar mot sin blivande mördare och ett flertal ansökningar om kontaktförbud, ändock har åklagaren inte tidigare funnit skäl till att bevilja henne ett kontaktförbud. Trots otalig dokumentation från sjukhusen, när hon sökt medicinsk hjälp efter att hon upprepade gånger misshandlats. Hennes baneman sade att om hon skulle lämna honom, så skulle han döda henne och så blev fallet.

Ett annat mycket obehagligt fall utspelades i Södertälje, där mannen kastade ut kvinnan från balkongen. Efter en brutal misshandel, tänkte han tysta henne för gott genom att kasta henne över balkongen. Mirakulöst överlevde kvinnan! Mannen dömdes i tingsrätten men friades på de flesta punkter i hovrätten för att slutligen fällas i högsta domstolen! Men mannen hann tyvärr fly utomland och med detta får kvinnan leva med ständig oro. Är detta rättvisa?

Vi kan inte vänta längre, förändringar måste komma till stånd nu. Inte fler kvinnor kan offras på grund av ett rättsosäkert rättssamhälle!

// B K R O Kraft Force, Barn och kvinnorätts Organisationen.

 

/ros.jpg

22 Nov 2018

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg