Normaliseringsprocessens olika faser.

Vi skall idag påbörja en ny serie som skall fokusera kring normaliseringsprocessen och om hur kvinnan gradvis förlorar sig själv i sin relation till sin partner. Det handlar om att man som människa sakta bryts ner, så att man inte längre upplever våldet eller förtrycket som onormalt utan så normalt att man fortsätter att leva i förtrycket. 

// B K R O Kraft Force

 

 

                                            /bkro3.jpg

 

                                                        

11 jan 2017

 

Välkommen till

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts-

Organisationen

 

/bkro-1.jpg

 

Välkommen

Även att besöka våra

andra hemsidor:

B K R O- huvudavdelningen:

www.bkroforce.se

 

/bkro-1.jpg

 

 

/bkro-1.jpg

 

 Barn och ungdoms

avdelningen

B K R O Barn

www.bkrobarn.se

www.bkrobarn.eu

 

/bkro-1.jpg

Den internationella

avdelningen

B K R O International

www.bkrointernational.site