Om att leva med skydd.

Jag har ombetts att skriva och berätta lite  om hur det är att leva med skyddade identiteter i Sverige idag. Detta för att jag själv lever med en skyddad identitet.

 

" I början när jag och min familj kom in i skyddet var det en jobbig tid, detta då vi snabbt tvingades till ett uppbrott och vi fick lämna vårt hem på bara några veckors varsel. Först var kontakten med släkt och vänner mycket begränsat och vårt livsrum krympte drastiskt.

Det var definitivt en stor omställningsprocess för både mig och mina barn. Jag hade också oturen i flera år att ändock bli spårad trots vårt skydd och detta resulterade i sin tur till många uppbrott och vårt liv blev tyvärr ett liv i flykt. Så många gånger har vi faktiskt känt oss som flyktingar i vårt eget land. Vi har haft otaliga problem i vår vardag med postgången, med att information om vår adress läckt ut, ibland pga systemfel vid skatteverkets folkbokföringsbas. Försäkringskassan har också vid tre tillfällen avslöjat vår adress vilket skall vara en omöjlighet. Trots att faktiskt myndigheter skall ha speciella skyddshandläggare. Så vårt liv har många gånger inte varit en dans på rosor, men ändock är detta det bästa alternativet för ett liv i fred och säkerhet. För min egen del så inspirerade det mig att ändra yrkesinriktning, för jag har den övertygelsen att det  är värt allt att kämpa för utsattas rättigheter och för att förändra våra förutsättningar och framförallt rätten till ett bättre liv. Jag och min familj lever ännu i skydd. " 

Zannah, ordförande i B K R O Kraft Force

 

23 Apr 2016

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg