Internationella kvinnodagen

 

Den internationella kvinnodagen 8 mars 2015!

Egentligen skulle det inte vara nödvändigt att ha en egen kvinnodag i ett jämlikt samhälle.

Jag föddes inte som feminist men jag har blivit det genom att jag har lyssnat och lärt, både av andras erfarenheter och mina egna. Mitt engagemang grundar sig på kunskaper och erfarenheter. Jag vet hur olika det är för kvinnor och män. I världen, i Europa och i Sverige. Jag vet hur min mammas liv såg ut, jag vet hur mitt liv har varit/är och jag ser hur mina barns liv utvecklas.

Visst har det hänt mycket på hundra år men det grundläggande patriarkala mönstret finns kvar.Det faktum att halva jordens befolkning (kvinnor) ses som mindre värda och inte tillförsäkras samma rättigheter och möjligheter som män är ett nederlag för ett civilisatorisk demokratiskt tänkande, baserat på varje människas lika värde.

Jag kan inte låta bli att bli förbannad och frustrerad och jag måste kanalisera vreden på ett konstruktivt sätt. Vilket innebär att jag också ger mig själv frihet, som människa, att agera. Jag är inte offer och utsatt. Jag är aktör. För mig är det viktigt för det betyder att jag får använda min fulla kapacitet, som människa.

/ Zannah, ledare för BKRO Kraft Force

11 Mar 2015

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg