Om prostitution

Könshandel är inget nytt för vår tid. Den är en del av allt sexuellt utnyttjande och övergrepp mot framför allt kvinnor och barn som pågått genom historien. Men könshandeln har också förändrats – i takt med att all handel genom historien har förändrats. När allt annat industrialiserats har även könshandeln blivit en industri – en världsomspännande mångmiljardindustri; delvis laglig, men ofta också styrd av kriminella organisationer.
   Idag är könshandeln en av världens största och mest lönsamma industrier. Där ingår gatuprostitution, bordeller, ”massageinstitut”, striptease, människohandel för sexuella ändamål, sexklubbar, telefonsex, barn- och vuxenpornografi, postorderfruar och prostitutionsturism – för att bara nämna några av de vanligaste exemplen.
Invisible square for the layout
Kvinnoförtryck


Den bakgrunden kan vara bra att tänka på, när vi ser hur prostitutionsglorifierande kändisar och andra ”tyckare” i tidningar, i tv och på nätet beskriver prostitution som nåt sexuellt ”frigjort”, eller till och med som ”kvinnors rätt att göra vad de vill med sin egen kropp”.
   Prostitutionsglorifierarna framställer ofta prostitution som nåt som bara rör just den kvinnan och just den mannen, just där och just då, som om de var helt isolerade från allt och alla – som om prostitutionen befann sig i ett vakuum, opåverkad av samhällets alla könsnormer och könsstrukturer. De ser inte, eller vill inte se, att prostitution handlar om sexualisering av makt. Makt utifrån kön, makt utifrån klass, makt utifrån etnicitet.
   Prostitution existerar ju, som allting annat, i ett sammanhang.
Och prostitutionen påverkar i sin tur – inte minst synen på kön i samhället.
Invisible square for the layout
Puritansk sexualtradition


Prostitution kommer ur en puritansk sexualtradition, där endast mannens sexualitet räknades. Hustrun respektive ”horan” skulle finnas till hands för den heterosexuella mannen.
   Själva grundförutsättningen för prostitution i sig är just förväntningen att den som blir prostituerad inte vill ”ha sex”. Prostitution utgår från köparens sexualitet. Prostitutionsköparen beställer och betalar för det som han vill göra, eller få gjort. Hennes eventuella sexualitet ”köps bort”. Det är just för att ”sexet” i prostitutionen endast utgår från köparen, som den prostituerade får betalt.
Invisible square for the layout
Förövare & prostitutionsglorifierare


När vi skriver om köparna i prostitutionen skriver vi nån gång ”torskar”.* Men oftast beskriver vi dem som prostitutionsförövare. Det gör vi för att visa på likheten med andra sexualbrottsförövare. Vi vill inte medverka till att förringa vad de gör.
   De som bagatelliserar prostitution och de följder prostitutionen får, och som framställer det som ”sexarbete”, de skriver vi också om utifrån vad de faktiskt gör: prostitutionsglorifierare.
Invisible square for the layout
Män köper kvinnor


Vi skriver dessutom ”man” när vi talar om prostitutionsköparen och ”kvinna” när vi skriver om den som blir prostituerad. Det gör vi eftersom den absolut vanligaste formen av prostitution, i Sverige liksom i resten av världen, är att män köper kvinnor.
   Det är svårt att veta i hur stor utsträckning de också köper barn, för mycket prostitution handlar om män som köper tonårsflickor – som då oftast inte räknas som barn, även om de faktiskt är det.
   Att män köper män i prostitution är inte alls lika vanligt, men det är ändå den näst vanligaste formen av prostitution. Även då är det vanligt att män köper nån som är barn, eller på gränsen till barn. Betydligt mer ovanligt är att kvinnor köper män, och allra mest ovanligt är att kvinnor köper kvinnor. Men alla formerna existerar.
   Och självklart är vi emot prostitution i alla dess former.
Invisible square for the layout
De flesta män är inte prostitutionsförövare


Att vi skriver om prostitutionsförövare som ”män” betyder däremot inte att vi tror att alla män är eller skulle vilja vara prostitutions- förövare. De undersökningar som finns om hur många män i Sverige som utnyttjat prostituerade är inte helt säkra, men en aktuell siffra idag är ungefär var 12:e (se argument 30). De allra flesta män är alltså inte prostitutionsförövare.
   Tyvärr är det trots det alldeles för få män som tar avstånd från prostitutionsköp när de är tillsammans med manliga vänner och arbetskamrater.

 

5 Apr 2017

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg