Om varför inte kvinnan alltid kan bryta upp vid våld.

I våra artiklar som vi på B K R O har publicerat om våld, så känner många människor spontant, varför bryter inte kvinnan upp om hon lever i denna olidliga relation. Många som vi träffar ute på föreläsningar och i arbetet, ställer just den klassiska frågan.

Varför lämnar inte kvinnan mannen som misshandlar henne fysiskt eller psykiskt?

Svaret är relativt enkelt, kvinnan kan vara fast av många olika anledningar. Det kan röra sig om kärlek och skuld. Kärleken till sin man och skuld i att hon känner att hon har varit den utlösande faktorn till våldet mot henne. Hon förebrår sig ofta om att hon borde ha gjort annorlunda mot mannen. Det kan också vara så att normaliseringsprocessen har gjort full verkan på offret. Våldet har blivit vardag. Hoten är vardag. Andra faktorer kan vara barnen och hot om barnen från förövaren och inte minst den ekonomiska utsattheten. Kvinnan har inte ekonomiskt råd att lämna mannen och hon tror sig inte kapabel att på ensam hand klara ekonomin. Detta är alltid ett resultat av år av psykisk misshandel, där man föringar kvinnan så till den grad, att hon helt förlorar sin självkänsla.

20 Oct 2015

 

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

Barn och Kvinnorätts-

Organisationen

Kraft Force

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

 

Välkommen

Även att besöka våra

andra hemsidor:

Officiella samlade

B K R O Kraft Force

hemsida

www.bkrokraftforce.me

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

B K R O Barn

www.bkrobarn.eu

/9d2e98d1-c4b9-4ba3-8819-e90e297a98f1.jpg

Politiska grenen

www.sverigesmangfald.site

 

Facebook