Papperslösa kvinnor är osynliga kvinnor

 

Människor gömmer sig av olika anledningar i Sverige. Det kan bero på att ansökan om asyl eller uppehållstillstånd avslagits och att det är omöjligt att återvända till det gamla hemlandet. Det kan också vara så att den gömda kvinnan aldrig ansökt om uppehållstillstånd överhuvud taget. Det är oklart hur många människor som i dag befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd. Klart är att papperslösa människor far illa och riskerar att utnyttjas på olika sätt. De har dessutom få möjligheter att söka stöd och hjälp från myndigheter och sjukvård eftersom de hela tiden riskerar att bli utvisade ur landet.

Klart är också att kvinnor som lever gömda utan papper ofta blir utsatta för våld och sexuella övergrepp av män. Denna grupp av kvinnor har ofta ingen möjlighet att söka hjälp från vare sig kvinnojourer eller myndigheter. Att polisanmäla ett övergrepp är helt omöjligt på grund av hotet om utvisning. Att de lever gömda och helt saknar rättigheter gör att dessa kvinnor befinner sig i en extra utsatt situation som dessvärre utnyttjas av män i närheten. Det kan vara en arbetsgivare som erbjuder svartjobb mot påtvingade sexuella tjänster eller en man som hon har en relation med som misshandlar henne.

De ideella kvinnojourerna tar inte heller alltid emot kvinnor som saknar uppehållstillstånd. En anledning kan vara att kvinnojourerna inte får ersättning av kommunen för papperslösa kvinnor. Ofta krävs att kvinnan kontaktar socialtjänsten som betalar för kvinnans placering på kvinnojourens skyddade boende. Papperslösa kvinnor avstår hellre från att söka hjälp hos myndigheterna än att riskera att bli utvisade ur landet. I dag är den här gruppen kvinnor osynliga i samhället. Eftersom de helt saknar rättigheter är det i princip riskfritt för en förövare att misshandla och våldta en papperslös kvinna. Detta måste få ett slut.

// Zelda

 

9 Jan 2023

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg