Respekt

                         /79a7ac60-4bff-4f81-bcac-87706a9c8aa3.jpg           

Respekt är tveklöst det största uttrycket för kärlek. Bakom varje kärlek bör det finnas en ännu större respekt. Där våld också är avsaknaden av respekt. Länder för krig för vinnings skull, utan någon som helst tanke på alla oskyldiga människoliv som skördas. Vi ser detta tydligt och klart i Ukraina just nu. Detta är ett enormt nederlag i en civilisatorisk värld...

Vi behöver inte gå långt för att finna våldet i nära relationer. I det fysiska och psykiska våldets natur, finns heller ingen respekt. Utan respekt, existerar heller inte kärleken, såsom vi känner den. Kärleken och respekten utgör grunden för hela mänskligheten och är de största urkrafterna.

Paulus skrev, "Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. 

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och uppblåst. Den är inte utmanande och inte självisk, den brusar heller inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten , men gläds åt sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. "

Alla religioner talar om  respekten till sin nästa och ger oss moraliska kompasser om hur vi skall navigera på livets väg. Och vi människor är präglade av vårt kulturella arv, där oftast religionen utgör grunden. 

Ändock har mänskligheten genom årtusenden varit så vilsna, där krig förts och bestialiska övergrepp mot länder, folkgrupper och enskilda individer begåtts genom historien.

Tänk om respekten och kärleken  hade varit  allmänt rådande över världen? Tänk så annorlunda världen hade sett ut. Sett ur ett feministiskt perspektiv, hade vi definitivt haft både en jämlik och jämställd värld. Vi hade haft en fredlig värld utan krig och förtryck och människorna hade älskat och respekterat sin medmänniska. Detta är visserligen en utopi, men behöver den vara det?

 

// Zelda

2022-06-21

21 Jun 2022

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg