Stoppa våld mot kvinnor!

Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är i allra högsta grad en fråga om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter.

Ändå utsätts minst en tredjedel av världens alla kvinnor för allvarligt våld under sin levnad. De flesta övergreppen sker i hemmet och förövaren är en närstående man. Bakom stängda dörrar utsätts kvinnor för våld från sin partner eller nära släktingar. Många kvinnor är alltför skamsna och rädda för att anmäla övergreppen. De som anmäler blir inte tagna på allvar. 

Könsrelaterat våld drabbar också många flickor och kvinnor i väpnade konflikter där våldtäkt ofta utgör en del av krigföringen. Men övergreppen tar inte slut när striderna upphör. Det är vanligt att våldet mot kvinnor i hemmet trappas upp när soldaterna kommer hem.

Vår tids människorättsskandal

Från slagfältet till sovrummet är kvinnor i riskzonen. Det könsrelaterade våldet drabbar kvinnor i alla åldrar, överallt i världen. Det förekommer i alla samhällsklasser, hos alla folkgrupper och i alla kulturer - och förövarna går oftast fria. Det finns fog för att beskriva det könsrelaterade våldet mot kvinnor som vår tids största människorättsskandal.

Även i Sverige utsätts kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser för könsrelaterat våld. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, våldtäkt och sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld och trafficking är exempel på olika former av våld som i huvudsak drabbar flickor och kvinnor i vårt land. 

Staternas ansvar

Folkrätten är tydlig vad gäller staternas ansvar att göra allt som står i deras makt för att bekämpa våld mot kvinnor - oavsett vem förövaren är. Det åligger varje stat att respektera, skydda och möjliggöra kvinnors mänskliga rättigheter, samt att förebygga och utreda alla sådana brott och bestraffa förövarna. Staterna är också skyldiga att se till att våldsutsatta kvinnor erbjuds stöd och ett fullgott skydd. 

 
7 May 2015

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg