Utsatthet del 2

Att leva med olika former av skydd.

Tyvärr så kan ibland hotbilden vara så stor för en kvinna att man bedömer att det är nödvändigt med ett skydd från samhället, som då skall göra det svårt/omöjligt att finna brottsoffret i fråga. Och det finns tre olika former av skydd, beroende hur allvarlig din hotbild är. Dessa är;

Sekretessmarkering. Om man har det blir skolan, sjukvården, socialtjänsten och andra myndigheter särskilt försiktiga med att lämna ut ens adress och telefonnummer.Sekretessmarkering gäller i ett år i taget.

Kvarskrivning. Då finns den nya adressen inte med i något register och det är bara Skatteverket som vet var man egentligen bor. Kvarskrivning gäller i högst tre år i taget.

Fingerade personuppgifter. Då får man en helt ny identitet. Det betyder att man får ett nytt namn och ett nytt personnummer. Det är det starkaste skyddet man kan få.

- Tyvärr är inte skydden alltid så säkra som dom borde vara, då vi lever i ett samhälle som inte är anpassat till flexibilitet kring dessa människor. Postgången är allt som oftast i någon utsträckning påverkat då all post går genom skatteverket till personen i skydd. Detta är naturligtvis å ena sidan mycket bra att adressen bara är känd hos skatteverket för detta i sig blir ett effektivt skydd å andra sidan så är inte ens rutinerna för postgången känd ens hos alla svenska myndigheter och detta gör då att brev kan försvinna och ibland mycket viktiga brev.

Skydd kan också medverka till ofrivillig isolering, du kan tvingas lämna anhöriga och vänner. I början innan man anpassar sig till den nya livssituationen så kan det vara mycket svårt. Men vi människor har lätt att anpassa oss till nya situationer och det är verkligen att rekomendera om ett skydd kan vara nödvändigt för din livssituation.

Det är definitivt en trygghet och en stor livförsäkring.
 

23 apr 2016

 

Välkommen till

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts-

Organisationen

 

/bkro-1.jpg

 

Välkommen

Även att besöka våra

andra hemsidor:

B K R O- huvudavdelningen:

www.bkroforce.se

 

/bkro-1.jpg

 

 

/bkro-1.jpg

 

 Barn och ungdomsavdelningen

B K R O Barn

www.bkrobarn.net

www.bkrobarn.se

www.bkrobarn.eu

 

/bkro-1.jpg

 

Nyhetsbrev

Vill ni prenumerera på

vårt nyhetsbrev?

Få de senaste nyheterna?

Tider för föreläsningar och

seminarier?

 

Vill ni bli

medlemmar?

Stödjande eller aktiva?

Medlemsavgiften är 200

kronor per år.

 

Vill ni ge bidrag och donationer?

8103-4 933182551-4

(Swedbank)

 

Organisationsnummer:

802488-9142

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)