Utsatthet i många olika former.

 

Att vara kvinna och utsatt kan innebära att vara utsatt i många olika former. Du kan ha en dominerande och misshandlande man, ändock kan steget ifrån honom vara mycket längre och svårare att ta än många felaktigt tror. Mannen kan ha det psykiska övertaget genom att han redan har skalat av kvinnan på all självkänsla och värdighet.  ( Om detta står det utförligt att läsa i normaliseringsprocessen i både bloggen och faktaavdelningen.)

En annan utsatthet kan vara att kvinnan heller inte har den ekonomiska kapabiliteten att lämna mannen. Hon har ingen egen ekonomisk plattform och detta är många gånger en mycket stark anledning till varför kvinnor stannar kvar.  Vidare kan även boendefrågan vara en viktig anledning till varför det destruktika förhållandet kan fortsätta. Om inte en bostad kan möjliggöra steget bort, så stannar dem flesta kvinnorna som har barn kvar i relationen. Och i Sverige råder en stor bostadsbrist och förturssystemet används många gånger inte. Utan en självgående ekonomi kommer heller inte kvinnorna att prioteras i kommunernas bostadsköer. 

Med andra ord, så är frigörelsen många gånger bara en vision och ingenting mer och detta måste vårt land bli mycket bättre på. För alla människor har rätt till ett värdigt liv, kvinnor skall inte behöva stanna kvar i våldet för att samhället omöjliggör en utväg.

 

B K R O Kraft Force

 

19 Jan 2016

 

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

/deep-red-by-nemling-on-deviantart.jpg

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

/deep-red-by-nemling-on-deviantart.jpg

 

Facebook

 

/deep-red-by-nemling-on-deviantart.jpg