B K R Os vision

Vi bildade BKRO för ett år sedan, då vi var flera som delade samma känsla för kvinnor och barns utsatta situation i Sverige och internationellt. Vi alla som jobbar med BKRO, har erfarenheter av års arbete med kvinnor och barn och därför skulle jag vilja säga att vår organisation och arbetsgrupp är mycket hängivna våra visioner och ideal.

BKRO känner att arbetet med utsatta kvinnor och barn är eftersatt i Sverige liksom övriga världen, för att det blir en fråga om särintresse och prioriteringar som oftast är av  ekonomisk karaktär. Vi står även inför det faktumet att världen ännu styrs av män och på mäns villkor. Bara detta är ett stort nederlag för varje civilisatoriskt samhälle världen över. Tittar vi på Sverige främst, så är rättssäkerheten bristfällig för utsatta kvinnor och barn. Socialtjänstlagen gagnar inte dem svagaste grupperna liksom rättsprocessen där barn och kvinnor lämnas ut i systemet. Exempel är att i Sverige beviljas allt mindre ensamma vårdnader, trots att det kan röra sig om grovt våld, så väljer man in i det längsta jämställdhetsperspektivet och gemensam vårdnad. Detta har dödat kvinnor och förstört många barns liv. Så arbetet på hemmaplan är att bygga nya plattformer i arbetet med utsatta kvinnor och barn. Vi vill bygga upp fredade barn och kvinno hus, där allt arbete utgår ifrån husen. Vi kommer också  att aktivt arbeta för att debattera barn och kvinnorättsfrågor.

Internationellt har vi samma vision, vi har samarbete med Spanien och flera nordafrikanska och västafrikanska länder. I Spanien arbetar vi mycket med hedersrelaterat våld liksom naturligtvis i Sverige. Även påtvingade äktenskap är en annan viktig fråga. Sedan har vi kommit i kontakt med den enorma tragedin i Västafrika, där ebolan skördar flest offer hos just barn och kvinnor. Detta är ingen tillfällighet.

Detta är BKROs största vision, att blottlägga bristerna kring utsatta barn och kvinnor i Sverige och internationellt.

11 Mar 2015

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg