Vi beklagar djupt terrordåden i Bryssel och konsekvenserna av dåden.

Vi på B K R O beklagar djupt terrordåden i Bryssel. Ännu ett terrordåd där avsikten endast är kaos och förskingring och mest av allt ett hotat Europa. Terroristernas avsikt är just bara en och detta är att söndra och sarga vår kontinent. Ett enat Europa ger inte terroristerna möjlighet att splittra och största hotet för dem är just vårt samförstånd och vår fredliga samexistens.

IS utgör ett direkt hot mot många människors liv. Men den utgör inget existentiellt hot mot vår samhällsmodell.  Det är ett viktigt perspektiv. Samtidigt måste det problematiseras. Viktiga fri­heter har redan inskränkts i namn av kampen mot terrorismen. Risken är att ökad repression även leder till mer av utanförskap och radikalisering. Vi ska inte göra ont värre. Det vi gör för att försvara friheten och krossa IS får inte leda till att vi använder metoder som påminner om terroristernas. Våldet skapar kaos, död, sorg och förtvivlan. Men det kan bara besegra oss om vi glömmer vilka vi är.

Där är också kärnan i hela resonemanget, vi får inte glömma vilka vi är. Vi får inte låta fruktan vinna  och förvandla oss. Ökad segregering förlorar vi alla på. Dom utsatta blir ännu mer utsatta och hjälplösa.

B K R O

 

/bkro-1.jpg

 

 

24 Mar 2016

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg