Vi får aldrig glömma

                               /simple-beauty.jpg

 

Till minne av förintelsen, så ärar vi offren och överlevarna i en av de mörkaste perioderna i vår historia. Men det är inte tillräckligt att inte glömma. Mänskligheten måste vinna över det onda och vi måste varje dag lära oss att bekämpa hat i alla former.

Vi kommer aldrig någonsin att glömma.

B K R O Kraft Force

 

28 Jan 2022

 

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

/deep-red-by-nemling-on-deviantart.jpg

Barn och Kvinnorätts-

Organisationen

Kraft Force

www.bkrokraftforce.me

/deep-red-by-nemling-on-deviantart.jpg

B K R O Barn

www.bkrobarn.eu

/deep-red-by-nemling-on-deviantart.jpg

Politiska grenen

www.sverigesmangfald.site

www.diversity.name

/deep-red-by-nemling-on-deviantart.jpg

Facebook