Vi närmar oss den internationella kvinnodagen.

 

                                    /vit-ros-m-parlor.jpg

 

 

Den internationella kvinnodagen är en viktig dag över hela världen och den uppmärksammas överallt. Med anledning av denna kommer vi varje dag, fram till söndag uppmärksamma detta. För faktum är, att kvinnan ännu diskrimineras i alla sammanhang, detta rör sig främst för att vi fortfarande uppmärksammas som det svagaste könet. Detta kan vara relaterat till ålder, klass och även i ett socialt perspektiv. 

I vården förekommer dagligen åldersdiskriminering gällande rätten till jämlik vård. Vi kommer ofta i kontakt med kvinnor som faktiskt diskrimineras mest av allt pga sin ålder, detta är någonting vi aldrig får acceptera. Vården är en rättighet för alla. 

Fortfarande diskrimineras kvinnan av rättssystemet ifråga om sina rättigheter! Fortfarande läggs majoriteten av förundersökningar ner, när det gäller våld i nära relation och våldtäkt. Fortfarande försätts barnen i dessa relationer i fara pga samhällets strävan efter jämlikhet gällande vårdnaden. 

Fortfarande år 2020, tvingas kvinnor och barn till ett liv i flykt i ett land som inte lyckas skydda de utsatta. Fortfarande har vi ett undermåligt skyddssystem, som försätter människor dagligen i fara. 

Alla dessa frågor kommer vi att debattera i marathon fram till söndag. 

 

B K R O Kraft Force

2020-03-06

6 Mar 2020

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg